شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹

مصاحبه کننده از شما می پرسد آیا سئوالی از من دارید؟

شما می گویید… بله

این ساده ترین سئوال مصاحبه است و شما همیشه جواب دهید بله.

پرسیدن سئوال نشان می دهد که شما به آن شغل علاقمندید و به شما این شانس را می دهد که نشان دهید چه میزان اطلاعات در مورد حرفه مورد نظر دارید. مهمترین نکته این است که پرسیدن سئوال شما را کاندیدای مناسبی برای آن شغل می کند.

شما باید سئوال هایتان را براساس اینکه چه کسی مصاحبه کننده است مطرح کنید. سئوالی که می پرسید باید دقت کنید سئوالی نباشد که احیانا در آینده از همکارتان می خواهید بپرسید. مهم نیست که شما توسط چه کسی مصاحبه می شوید، باید بدانید سئوالهای معینی است که شما نباید در مراحل اولیه مصاحبه بپرسید: مثلا درباره حقوق، تعطیلات و سئوالهای دیگر که نشان می دهد شما به دستمزد بیش از کمپانی توجه دارید.


 

مصاحبه گر: مهره اصلی


وظیفه مصاحبه گر است که مناسب ترین کاندیداهای شغلی را انتخاب کند و آنها را در روند استخدام قرار دهد. مصاحبه گر را به عنوان مهره اصلی در نظر بگیرید. آنها می توانند از کمپانی و بخشهای مختلف آن یک دید کلی به شما بدهند. سئوال های مربوط به شغل را از مسئول استخدام بپرسید. مصاحبه گر بهترین فردی است که می تواند جوابگوی سئوالهای مربوط به روند استخدام باشد.

بعضی از سئوالهایی که می توانید از مصاحبه گر بپرسید:

ـ فضای کار کمپانی را چگونه توصیف می کنید؟

ـ چه نوع کارمندانی می خواهند در این کمپانی نمونه باشند؟

ـ آیا می توانید توضیحاتی در مورد روند مصاحبه به من بدهید؟


 

مسئول استخدام: رئیس آینده شما


اگر استخدام شدید مسئول استخدام احتمالا سرپرست شما می شود. آنها در مورد موقعیت شغلی و امور مربوط به شغل مطلع ترین افراد هستند. شما باید سئوالهای مربوط به مسئولیتهای شغلی و مشکلات آن را از مسئول استخدام بپرسید. شما همچنین می توانید از آنها بپرسید که افراد را با چه مشخصاتی استخدام می کنند.

ـ بعضی از سئوالهایی که می توانید از مسئول استخدام بپرسید:

ـ مهمترین مهارت فرد برای شغل مورد نظر کدام است؟

ـ خصوصیات فرد مورد نظر خود را برای استخدام توصیف کنید؟

ـ مسیری را که یک فرد باید در این شغل طی کند کدام است؟


 

مدیر: متخصص حرفه مورد نظر


مسئولان با سابقه و مدیران در مورد آخرین تحولات کاری آگاه ترین افراد هستند. اگر در آینده در ارتباط نزدیک با مدیر کار خواهید کرد سئوالهای مشخص شغلی را از آنها می توانید بپرسید. این سئوالها شانسی است که اطلاعات حرفه ای خود را به مدیران نشان دهید!

ـ بعضی از سئوالهایی که می توانید از مدیران بپرسید:

ـ این حرفه طی پنج سال آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟

ـ از چه راههایی کمپانی بر رقیبانش پیشی خواهد گرفت؟

ـ بزرگترین مشکلات کمپانی کدام است و چگونه بر این موانع غلبه خواهد کرد؟


 

همکاران: گفت وگوگران رک و راست


برخی از مصاحبه گران موجبات ملاقات شما را با همکاران آینده فراهم می کنند.

همکاران آینده شما احتمالا در مورد شغل، مشکلات شغلی و محیط کار صریح صحبت می کنند. اما انتظار نداشته باشید اطلاعات داخل کمپانی را به شما بدهند و شما هم نباید در این مورد از آنها سئوال کنید.

ـ برخی از سئوالاهایی که می توانید از همکاران آینده بپرسید:

ـ روند معمولی کار روزانه چگونه است؟

ـ محیط کاری را در این کمپانی چگونه توصیف می کنید؟

ـ لذت بخش ترین قسمت کارتان کدام است؟

ـ مشکل ترین قسمت کار کدام بخش است؟