بسیار شاهد بوده ایم که این سئوال برای اکثر خریداران بیمه مطرح است که چرا حق بیمه سال جدید افزایش داشته یا اینکه این باور که شرکت های بیمه بدون در نظر گرفتن اصول معقول و منطقی و آنهم فقط با هدف سودآوری حق بیمه های اتومبیل را افزایش می دهند. برای روشن شدن این مبحث نظر شما خوانندگان محترم را به نکات کلیدی ذیل جلب می نماید:

۱- مواردی که در بدو شروع بیمه نامه مد نظر کارشناس شرکت بیمه است و در محاسبه دخیل است عبارتند از: سال/ ماه / روز تولد راننده یا رانندگان- جنسیت( زن یا مرد)- وضعیت تاهل یا تجرد- محل زندگی (کد پستی) – اولین تاریخی که شخص در کانادا یا آمریکا گواهینامه رانندگی گرفته است- نوع استفاده اتومبیل (تفریحی- بیزینسی یا تجاری) ـ نوع اتومبیل و تاریخ خرید یا لیز آن ـ موارد ایمنی و امنیتی که روی اتومبیل نصب است (دزدگیر/ آژیر) ـ تعداد جرایم و تصادفات ـ روزی چند کیلومتر با اتومبیل رانندگی می شود و در مجموع در سال چند کیلومتر می پیماید ـ آیا راننده رضایت دارد که با نصب دستگاهی در طول شبانه روز نوع و عملکرد رانندگیش کنترل شود.

۲- حال روش محاسبه مواردی که احتمال دارد تحقق یابد (تصادف / جریمه / برگشت چک و عدم پرداخت حق بیمه) و باعث می شود حق بیمه افزایش یابد. اگر جمع امتیازات منفی از ۱۳ بگذرد شرکت بیمه از قبول شما خودداری می کند، اما برای مشتریان قبلی خودش یک استثناء قایل است و آنهم تا ۱۵ امتیاز منفی است:

 ۲-۱-جرایم رانندگی با شدت کم: برای اولین مورد طی ۳ سال اگر راننده با سابقه و دارای گواهینامه پنج ساله باشید ۱ امتیاز منفی و اگر از تاریخ گواهینامه فقط یک سال گذشته باشد ۴ امتیاز منفی ثبت می شود. برای دومین و سومین جریمه این امتیازات منفی برای رانندگان با سابقه ۲ و برای تازه کارها ۶ نمره منفی محاسبه می شود.

۲-۲-جرایم رانندگی با شدت بالا: برای اولین مورد اگر راننده با سابقه و دارای گواهینامه پنج ساله باشید ۴ امتیاز منفی و اگر از تاریخ گواهینامه فقط یک سال گذشته باشد ۸ امتیاز منفی ثبت می شود. برای دومین و سومین جریمه این امتیازات منفی برای رانندگان با سابقه ۷ و برای تازه کارها ۱۲ نمره منفی محاسبه می شود.

۳اگر در تصادفات مقصر باشید طی پنج سال امتیاز منفی در نظر گرفته می شود: اولین تصادف برای رانندگان با سابقه پنج ساله ۲ امتیاز منفی و برای رانندگان با سابقه یک سال ۴ امتیاز منفی محسوب می شود. این معادله برای تصادفات دوم و سوم برای رانندگان با سابقه ۴ امتیاز منفی و برای تازه کارها ۶ امتیاز منفی در نظر می گیرد.

۴– برگشت چک و عدم پرداخت طی سه سال تقریبا بالاترین حق بیمه را به عنوان جریمه برای خریدار بیمه در نظر می گیرد و امتیازش برای کهنه کار و تازه کار ۱۲ امتیاز منفی است.

اگر در زمان انتقال اطلاعات به شرکت بیمه قصور شود و یا قصد تقلبی محرز گردد آن موقع است که تا سه سال ۲۰ امتیاز منفی در کارنامه بیمه ای متخلف ثبت خواهد شد و بایستی از بازارهای معمول و استاندارد برای حداقل ۳ سال خداحافظی کرد و برای خرید بیمه به شرکت های بیمه پر ریسک با حق بیمه بسیار بالاتر مراجعه کرد. اگر راننده ای با سابقه کمتر از پنج سال هستید مراقب باشید که حد نصاب برای اکثر شرکت های بیمه نمره ۱۳ است به عبارت ساده تر دو جریمه با شدت کم یا اگر در دو تصادف طی پنج سال مقصر باشید یعنی ۱۰ امتیاز منفی یا یک جریمه با شدت بالا ( اولین ۸ و دومین برایتان ۱۲ امتیاز) محسوب می شود. اگر این محاسبات از حوصله این مقاله بیشتر بود پوزش می خواهم. نگارنده فقط پاسخگوی سئوالات شما بزرگواران بودم که علت را جویا شدید. رانندگی خوب و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه شخصیت والا و ارزشمند شماست.