شهروند آرش عزیزی: یک کشتی کانادایی محموله ‌ای ۵۰۰ کیلوگرمی از هروئین را در اقیانوس هند کشف و ضبط کرده است.

به گزارش کندین پرس از اتاوا، وزارت دفاع ملی گفت این کشف را کشتی «اچ.ام.سی.اس تورنتو» انجام داده است. کارشناسان می‌گویند این از بزرگ‌ ترین کشف ‌های اینچنینی است.

این کشف جمعه‌ ی هفته ‌ی گذشته در زمانی صورت گرفت که کشتی مورد ظن در بخشی از عملیات امنیتی معمول مورد جستجو قرار گرفت.

کشتی کانادایی محموله مواد مخدر کشف کرد

فرمانده‌ ی کشتی، دیوید پچل، به رسانه‌ ها گفت موفقیت این عملیات نه تنها مواد مخدر را از خیابان ‌ها دور می‌کند که بر تامین مالی سازمان ‌های تروریست بین ‌المللی نیز تاثیر می‌گذارد.

کشتیِ تورنتو (که معنی پیشوند انگلیسی آن «کشتی کاناداییِ اعلیحضرت» است)‌ در حال حاضر بخشی از نیروی گشت دریایی است که وظیفه ‌اش پاسداری از دریای عرب و اقیانوس هند است.