شهروند آرش عزیزی: اقدامات هارپر برای دیکته کردن شرایط چانه ‌زنی جمعی به کارگران سی بی سی با واکنش شهروندان مواجه شده است. توماری که به این منظور خطاب به کمیته ‌ی دائمِ مالیه ‌ی مجلس نوشته شده تا به حال نزدیک به ۵۰ هزار امضا جمع کرده است.

در این تومار که از جانب «کانادایی‌ های نگران استقلال سی بی سی» نوشته شده است از کمیته خواسته شده آن بخش ‌هایی که به دولت قدرت‌ هایی بی‌ سابقه در برخورد با سی بی سی می‌ دهد از لایحه ‌ی بودجه حذف کنند.

این تومار می‌ گوید: «دولت نباید آن‌ چه همیشه رابطه ‌ای نه چندان نزدیک بین سی بی سی مستقل و هر دولتِ سر کار بوده است زیر پا بگذارد.»

تومار کنونی در وب ‌سایتِ Avaaz.org قرار دارد و طبق مقررات این وب‌ سایت اگر امضاهای آن به ۱۰۰ هزار برسد، مستقیما توسط خودِ «آواز» به کمیته‌ ی مالیه تسلیم خواهد شد.

این تومار را می ‌توانید در آدرس زیر پیدا کنید:

http://www.avaaz.org/en/save_the_cbc_2013_b/?bvnzlcb&v=24788

همچنین شهروندانی که برایشان استقلال سی بی سی مهم است می توانند به نماینده مجلس منطقه خود نامه بنویسند یا تومارهایی شخصی تهیه کنند که در صورت داشتن ۲۵ امضا به بالا توسط نماینده منطقه تان در مجلس مطرح شود.