شهروند ـ سیماسحر زرهی: روز چهارشنبه ۱۵ می ۲۰۱۳، توماس مولکر رهبر حزب نیودمکرات در دانشگاه رایرسون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. در این کنفرانس که رسانه های قومی دعوت شده بودند، در مورد آینده قانون مهاجرت در کانادا گفت وگو شد.

ان دی پی در پی آن است که با مشاوره و بررسی در سراسر کانادا راهی برای آینده ی بهتر شهرها بیابد، بخشی از این بررسی به موضوع مهاجرت مربوط می شود.

Leader of NDP Thomas Mulcair, MP Olivia Chow (Trinity Spadina Ndp), MP Rathika Sitsabaiesan (Scarborough—Rouge River), MP Mike Sullivan (York South—Weston), MP Andrew Cash (Davenport), MP Mathew Kellway (Beaches—East York)

به گفته ی مولکر، این اولین قدم در راه گفت وگویی ست که می خواهند به طور فراگیر به آن بپردازند.

الیویا چاو در این کنفرانس مطبوعاتی در کنار مولکر حضور داشت.