در جهان امروز با حجم عظیم اطلاعات و فرصتِ کم مردم، بر ارزش نمادها هر روز افزوده می شود. مردم به دنبال نمادی هستند که با یک نگاه  …


شهروند ۱۲۴۸  پنجشنبه ۲۴ سپتامبر  ۲۰۰۹

 


 

۱- در جهان امروز با حجم عظیم اطلاعات و فرصتِ کم مردم، بر ارزش نمادها هر روز افزوده می شود. مردم به دنبال نمادی هستند که با یک نگاه گذرا پیام آن را دریابند به همین سبب کمپانی ها میلیونها دلار خرج می کنند و به صدها وسیله تبلیغاتی متوسل می شوند تا نشان خود را جا بیندازند.


 

۲- رنگ سبز به طور تصادفی بزرگترین شانس تاریخی را برای رساندن صدای ملت ایران فراهم آورده است. همه ما تجربه هایی را داشته ایم از این که یک فرد عادی در  کوچه و خیابان که حتی نام ایران را تا چندی پیش نشنیده بود حال با دیدن مچ بند سبز شما میداند شما با حکومتی که رای شما را دزدیده سر ستیز دارید.


 

۳- اگر در هر تظاهراتی هدف رساندن پیامی است رنگ سبز بهترین وسیله است. هر یک از ما تا کنون از کنار ده ها تظاهرات گذشته ایم  بی آن که متوجه شویم که تظاهرکنندگان چه گروهی هستند و یا چه می خواهند.


 

۴- اگر شما شاهد تظاهرات مردم کشوری با پرچم ملیشان باشید آیا می فهمید از برزیل هستند یا دانمارک یا سوئد یا مکزیک. چند در صد ما میدانیم پرچم مصر و پاکستان و هند و اردن چه شکل است که انتظار داریم مردمی که به سرعت دارند سر کارشان میروند یا برای چند ثانیه تظاهرات ما را در تلویزیون  در کنار صدها خبر دیگر می بینند متوجه شوند که ما ایرنیانی هستیم که به حکومتمان اعتراض داریم. بگذریم که بدانند چه اعتراضی داریم در حالیکه با دیدن نماد سبز چون از پیش با آن آشنا شده اند تمام پیام ما را می گیرند.


 

۵- پاره ای از ایرانیان به دلایل شخصی دوست دارند پرچم سه رنگ با یا بدون شیر و خورشید بیاورند که البته حق آنان است، اما باید بدانند که آن پرچم پیامی را به کسی جز ایرانیان نمیرساند. تازه در آن مورد هم برای یک ناظر بیرونی معلوم نمی کند که اینها مجاهدین هستند یا سلطنت طلبان یا فقط علاقمندان به ایران بدون هیچ وابستگی سیاسی.

 

۶- پاره ای از ایرانیان از ترس آن که گفته نشود جزو گروه موسوی، کروبی، خاتمی هستند از آوردن پرچم سبز پرهیز می کنند در نتیجه اینان حتی در حد کسانی که پرچم با شیر و خورشید می آورند هم پیامی را نمی رسانند چون هر پیام سیاسی دو بخش دارد یکی آن که آن گروه به چه چیز اعتراض می کند دیگر آن که گروه  چه چیز را  می خواهد. این گروه در رساندن بخش اول پیام  مشکل بسیار دارد و بخش دوم را اصلا نمیرساند.


 

۷- از این رو اگر می خواهیم که از این فرصت استثنایی که بدون تلاش چندانی نصیب ملت ایران شده بهترین استفاده را کرده و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان و هم چنین مردم داخل کشور برسانیم باید رنگ تظاهراتمان هر چه سبزتر باشد. این که  جنبش سبز در نهایت چه می خواهد  خود ما ایرانیان دهها تفسیر از آن داریم چگونه انتظار داریم مردم جهان اهمیتی به این جزییات بدهند؟ اگر ما بتوانیم همان پیام ساده جنبش سبز را به گوش جهانیان برسانیم از خوش بخت ترین و موفق ترین جنبش های سیاسی جهان خواهیم بود.