شهروند: در یادبود بیست و پنجمین سالگشت قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۹۸۸، لایحه ی زیر توسط حزب همبستگی کبک به مجلس این استان ارائه شد و مورد حمایت متفق القول ۱۲۵ عضو مجلس ملی کبک قرار گرفت.

در ایمیل دریافت شده از سوی امیر خدیر، نماینده ی ایرانی تبار مجلس کبک، از آقای کاوه شهروز برای نقش محوری اش در کارهای مقدماتی که منجر به تصویب لوایح در پارلمان های اتاوا و کبک در روزهای پنجم و ششم جون ۲۰۱۳ گردید، سپاسگزاری شده است.

خانم کریستین سن پیر و آقای ژان لازه وزیر ارتباطات بین الملل

خانم کریستین سن پیر و آقای ژان فرانسوا لیزه وزیر ارتباطات بین الملل

لایحه توسط دکتر امیر خدیر، نایب رئیس حزب همبستگی کبک، به مجلس ارائه شد و در حمایت از آن، وزیر ارتباطات بین الملل، Jean François Lisée  و منتقد امور بین المللی از حزب لیبرال  Christine Saint-Pierreسخن گفتند.

وزیر ارتباطات بین الملل در سخنانی همدردی و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان که هنوز هم عزادارند، اعلام داشت و به تظاهرات چهار سال پیش در ایران اشاره کرد که جمعیت عظیمی از مردم با امید به تغییر و خواست دموکراسی به پا خاستند و سرکوب شدند.

دکتر امیر خدیر از حزب همبستگی کبک لایحه را به مجلس ارائه داد

دکتر امیر خدیر از حزب همبستگی کبک لایحه را به مجلس ارائه داد

او افزود، با حمایت از این لایحه ما می خواهیم دوستی، همدلی و همبستگی خود را با تمام کسانی که در ایران امروز خواهان اصلاحات دموکراتیک هستند نشان دهیم و آنها بدانند که ما با آنها هستیم.

متن لایحه چنین است:

“در همبستگی با زندانیان عقیدتی در سراسر جهان و در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که ما امیدواریم با شیوه های دموکراتیک سازگار باشد، مجلس ملی کبک قتل عام هزاران تن از زندانیان سیاسی در طول تابستان ۱۹۸۸ در ایران را محکوم می کند.”

لازم به یادآوری ست که  در مجلس انتاریو هم بیانیه ای در پیوند با  محکوم کردن کشتار تابستان ۶۷ خوانده شد و به یاد جانباختگان یک دقیقه سکوت اعلام شد.