شهروند علی شریفیان: سایت ویژه رده بندی دانشگاه ها University Web Ranking  که هر ساله بر حسب معیارها و فاکتورهای مختلف، دانشگاه های کشور را رده بندی می کند، این هفته جدول ترتیبی و رده بندی شده  بهترین دانشگاه های کانادا را منتشر کرد.

در رده بندی سال ۲۰۱۳ دانشگاه تورنتو،University Of Toronto دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC)، دانشگاه یورک، مک گیل، آلبرتا، واترلو، سیمون فریزر، کوئین، کالگری و دانشگاه ویکتوریا، واقع در مرکز بی سی،  در این فهرست در مقام اول تا دهم قرار دارند. این سایت در سطح بین المللی هر ساله ۱۱۱۶۰ دانشگاه را در ۲۰۰ کشور مورد بررسی قرار می دهد.