به گزارش تورنتو استار سیاه پوستان کانادایی از پیشروی اوباما در انتخابات آتی آمریکا بسیار خشنودند. یک زن سیاه پوست ساکن تورنتو می گوید:   ….


شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 

به گزارش تورنتو استار سیاه پوستان کانادایی از پیشروی اوباما در انتخابات آتی آمریکا بسیار خشنودند. یک زن سیاه پوست ساکن تورنتو می گوید:  «ای کاش من فقط یک روز آمریکایی بودم و به اوباما رای میدادم». آنان امیدوارند اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبر آزادی تمامی دنیا شود.

گروهی از سیاه پوستان تورنتو از روی یک لیست برای فقرا، بیماران و رفع مشکلات اجتماعی به صورت دستجمعی در کلیسا دعا می کنند و این روزها نام باراک اوباما نیز به لیست اضافه شده است. آنان می گویند:«ما هر روز برای موفقیت و سلامتی او دعا می کنیم و می دانیم خداوند حامی اوست». آنان دیدن یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور در کاخ سفید را منتهای آرزوی خود می دانند. یک وکیل سیاه پوست ساکن تورنتو می گوید:«وقتی از تلویزیون دیدم سناتور اوباما به عنوان کاندیدای حزب دموکرات انتخاب شده است از شدت هیجان به گریه افتادم».