شهروند علی شریفیان: با تولد نوه خانم Ethan John Curtis  اکنون شش نسل این خانواده زنده اند و در انتاریو زندگی می کنند. Ethan تازه زاد چهار مادر بزرگ دارد. سی بی سی روز دوشنبه پس از انتشار خبر تولد کودک نسل ششم این خانواده که آخر هفته گذشته به دنیا آمد، گزارش داد که شش نسل این خانواده با تاریخچه خانوادگی ۵۲ ساله همه زنده اند و در انتاریو زندگی می کنند.

شش نسل از یک خانواده

شش نسل از یک خانواده

زنان این خانواده استثنایی زود ازدواج کرده و دارای فرزند شده اند. در این خانواده که از انگلستان به کانادا و به انتاریو مهاجرت کرده اند، خانم گلاریس سونتیگ ۹۱ ساله در سال ۱۹۳۵ نخستین کودک خود را به دنیا آورده است. در سال ۱۹۸۹ کتاب رکوردهای جهانی گینیس خانواده ای آمریکایی را به ثبت رساند که هفت نسل آنها زنده بودند. سالمندترین عضو آن خانواده ۱۰۹ ساله بود. این خانواده انتاریویی از این نظر در رده دوم در رکوردهای جهانی ثبت می شوند.