شهروند- علی شریفیان:  المپیک زمستانی ۲۰۱۴ که قرار است در سوچی روسیه برگزار شود، با توجه به قوانینی که روسیه علیه دگرباشان جنسی و

olympic

حضور آنها در مسابقات ورزشی تصویب و به اجرا گذاشته است، همچنان موضوع بحث و بررسی رسانه ها، مقامات، مردم و ورزشکاران کانادایی است. گروهی بر این باورند که این مسابقات به خاطر قوانین تبعیض آمیز روسیه علیه دگرباشان جنسی باید تحریم شود.گروهی دیگر می گویند تحریم به ضرر ورزشکارانی است که بعد از چند سال کار سخت شانس شرکت در بازی های المپیک را از دست می دهند. مخالفان دیگری هم می گویند بهتر است این مسابقات از روسیه به جای دیگری مثل ونکوور منتقل شود. راه حل آخر با توجه به امور عملی و لجستیکی چنین انتقالی و زمان کوتاه باقیمانده تا مسابقات؛ کار دشواری به نظر می رسد اما طرفداران جدی دارد.

در دیگر کشورهای غربی هم همین بحث ها و تبادل نظرها در جریان است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. در سال ۱۹۸۰ بازی های المپیک تابستانی مسکو از سوی کشورهای غربی تحریم شد و کشورهای عضو بلوک شرق آن دوران هم المپیک ۱۹۸۴ لس آنجلس را تحریم کردند.