شهروند- علی شریفیان: بنابر اطلاعیه ای که حزب لیبرال به اعضا و طرفداران خود و به رسانه ها و از جمله شهروند، ارسال کرده، در سه ماهه دوم امسال، در ماه های آوریل، ماه مه و ژوئن، محافظه کاران مبلغ ۴ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار کمک مالی از سوی پشتیبانان خود دریافت کرده اند؛ در حالی که به حزب لیبرال ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار کمک مالی از طرفدارانشان رسیده و ان دی پی در رده سوم، یک میلیون و ۳۷۰ هزار دلار کمک مالی به دست آورده است. ۳۰ هزار و ۴۳۷ نفر به محافظه کاران، ۳۸ هزار و ۱۴ نفر به لیبرال ها و ۱۸ هزار و ۸۴۶ نفر به ان دی پی کمک مالی کرده اند. به عبارت دیگر یاری دهندگان مالی محافظه کاران به طور متوسط و به طور سرانه پول دارتر و رقم اهدایی آنها بیشتر بوده در حالی که لیبرال ها با ۷ هزار و ۵۷۷ نفر اهدا کننده بیشتر نسبت به محافظه کاران، مبلغ کمتری کمک مالی دریافت کرده اند. این به معنای این است که لیبرال ها طرفداران به مراتب بیشتر، اما با امکانات مالی کمتری نسبت به محافظه کاران دارند.