فعالان در تبعید: دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ۲۴مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو با سخنرانی کمیسر حقوق بشرسازمان ملل، خانم ناوی پیلای آغاز شد.

بنا بر گزارش “سودویند” ، خانم پیلای سخنرانی خود در افتتاحیه ۲۴ مین اجلاس شورای حقوق بشر را با هشدار به جامعه بین الملل در خصوص افزایش کشتار در سوریه و افزایش آمار آوارگان سوری اختصاص داده و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سوریه کشته و ۲ میلیون پناهنده و ۴ میلیون بی خانمان شده اند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه را محکوم کرده و گفت: استفاده از سلاح شیمیایی به از بزرگترین جنایات شناخته شده توسط کشورهای عضو است و در حال حاضر در استفاده از آن و وقوع این جنایت در سوریه شکی نیست.

ناوی پیلای

ناوی پیلای

خانم پیلای همچنین با اشاره به موج جدید خشونتها درعراق توسط شبه نظامیان، به حادثه حمله به اردوگاه اشرف و مرگ ۵۲ پناهنده ساکن این اردوگاه اشاره کرده و گفت:

من از مقامات می خواهم حداکثر تلاش خود را برای محافظت از تمام مردم عراق نشان داده  و مصرانه خواهان تحقیقات مستقل، دقیق و شفاف در رابطه با قتل اسفناک حداقل ۵۲ نفر در اردوگاه اشرف هستم.

وی ادامه داد: مقامات باید برای تضمین حفاظت از ساکنان کمپ اشرف و کمپ لیبرتی گام های بیشتری بردارند.

خانم پیلای با ابراز نگرانی از ادامه خشونت ها در مصر، به تحقیقات مستقل و شفاف برای قتلهای صورت گرفته و سایر موارد نقض  حقوق بشر در هفته های اخیر و در دوره های قبل از آن ، در مصر تاکید کرد.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش دیگر سخنرانی خود با ابراز نگرانی از وضعیت  حقوق بشر در بحرین تاکید کرد: لغو سفر برنامه ریزی شده گزارشگر ویژه در مورد شکنجه موجب تاسف است  و توصیه های مهم ساخته شده توسط کمیسیون مستقل تحقیق بحرین هنوز اجرا نشده است.

حوادث ماه مه و ژوئن در ترکیه، بخش دیگری از سخنرانی خانم پیلای بود که ایشان با تاکید بر اطمینان از حفاظت بیشتر از حق اعتراض مسالمت آمیز، آزادی بیان و تجمع تاکید کرد .

خانم پیلای با اشاره به شلیک گاز اشک آور را به طور مستقیم به تظاهرکنندگان ، به خودداری از استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس تاکید و خواستار بررسی تمام عملکرد پلیس ترکیه و انجام اصلاحات سیستماتیک در خصوص حقوق یادشده طبق مکانیسم های بین المللی حقوق بشر شد.

خانم پیلای با اشاره به سیاست اسرائیل در تخلیه اجباری و تخریب منازل در کرانه غربی، از جمله بیت المقدس شرقی و عدم ارائه مکان های جایگزین برای آوارگان ؛ گفت:

این نقض ممنوعیت انتقال اجباری افراد یا جوامع تحت ماده ۴۹ از کنوانسیون چهارم ژنو خواهد بود. همچنین نقض ممنوعیت در اخراج اجباری تحت قانون بین المللی حقوق بشر و تجاوز به حقوق به مسکن مناسب و آزادی توسط مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و خانه .

خانم پیلای در این سخنرانی با تاکید به لزوم پایبندی همه کشورهای جهان به استانداردهای بین المللی حقق بشر هرگونه استفاده از زور و اسلحه برای اجرای قانون را در هر نقطه از جهان محکوم خواند.

پس از اتمام سخنرانی خانم ناوی پیلای، به ترتیب ابتدا کشورهای عضو شورای حقوق بشر و سپس کشورهای غیر عضو و در پایان سازمانهای غیر دولتی به موضعگیری نسبت به سخنرانی خانم پیلای پرداختند.

در همین راستا نماینده جمهوری اسلامی ایران که به عنوان نماینده جنبش عدم تعهد صحبت می کرد، ابتدا بحث را در مورد اسرائیل و فلسطین شروع کرده و سپس با پرداختن به مسئله سوریه، ضمن انتقاد از کاربرد سلاح شیمیایی ،از راه حل سیاسی برای حل مسئله سوریه دفاع کرد.

گفتنی است نماینده جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم توجه به اتمام وقت سخنرانی اش، دو بار با تذکر رئیس شورا مواجه شد.