شهروند ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸
کامیار و آرش علایی از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران که در تاریخ سوم تیرماه بازداشت شده بودند، با گذشت بیش از ۲ ماه، همچنان در زندان به سر می برند.
بنابراخبار رسیده از بند ۲۰۹ ، این دو پزشک ایرانی که پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات در زندان اوین انتقال یافته اند، در سلول انفرادی این بند نگهداری شده و جهت اعتراف به شدت تحت فشار قرار دارند.

مأموران امنیتی آنان را تهدید کرده اند که از گرفتن وکیل جهت پیگیری پرونده شان خودداری کنند.

گفته می شود اتهامات این دو نفر در جریان بازجویی ارتباط با احزاب اپوزسیون و تلاش جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی، عنوان شده است.

دکتر کامیار علایی پژوهشگر دانشگاه هاروارد و کارشناس بینالمللی بهداشت، پایهگذار برنامه کلینیکهای مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران است. کامیار علایی پیش ازبازداشت در گفتگو با رادیو زمانه گفته بود برخی آمارها از وجود صد هزار نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران حکایت دارد اما میتوانیم مانع از گسترش این بیماری شویم.

قوه قضائیه ایران با گذشت یک ماه از دستگیری این دو متخصص ایدز، دلیل بازداشت آنان را اقدام برای «براندازی جمهوری اسلامی» از طریق تشکیل سازمانهای غیر دولتیکه آمریکا در شکلگیری آنها نقش داشته، عنوان کرد. با این حال قاضی حداد معاونت دادستان، جزئیات بیشتری در مورد روند پرونده آنان ارائه نکرد.

در سال های اخیر دستگاه قضایی ایران با نسبت دادن اتهام” براندازی” به فعالان مدنی در ایران، اقدام به بازداشت آنان نموده است.

ایران عضو کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و از این رو التزام قانونی دارد که به طور خودسرانه افراد را دستگیر و بازداشت نکند و حقوق اساسی هر بازداشت شده را که شامل اعلام بدون تاخیر دلایل دستگیری، اعلام هر اتهامی که باید تفهیم شود، حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، و حق حضور در مقابل مأمور قضایی برای مشخص شدن قانونی بودن بازداشت، محترم بشمارد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر