شهروند ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸

محمود احمدی نژاد قرار است در نیمه دوم سپتامبر وارد آمریکا شود و روز ۲۳ سپتامبر برای دومین بار در اجلاس سالانه سازمان ملل حضور یابد.

احمدی نژاد نماینده رژیمی است که سه دهه سرکوب٬ جنایت و فقر و فلاکت برای کارگران و مردم زحمتکش ایران به ارمغان آورده است. احمدی نژاد و دیگر سران جمهوری اسلامی ایران قاتل دهها هزار نفر از مردم ایران اند. این رژیم اعدام و سنگسار و شکنجه است. مسئول کشتارهای سیاسی و نسل کشی گسترده در سال های ۶۰ و ۶۱، قتل عام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و برپائی گورهای دسته جمعی اند. این رژیم آپارتاید جنسی و اعمال خشونت هر روزه علیه زنان است. جمهوری اسلامی حکومتی ضد کارگر است که به دفعات اعتراضات کارگری را به خون کشیده است و رهبران کارگری را دستگیر و شکنجه کرده و به اذیت و آزار آنها پرداخته است. جوانان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از ابتدائی ترین حقوق و آزادیها محرومند و امیال آنها با وحشیانه ترین مجازاتهای اسلامی نظیر شلاق پاسخ داده می شود. آدم ربایی و دهها ترور در خارج از مرزهای ایران در پرونده این رژیم جانی ثبت شده است. ایران تحت سلطه حکومت اسلامی به تمام معنی به یک زندان بزرگ است.

این رژیم و سرانش باید بعنوان نمایندگان سرکوب مردم از همه جا طرد شوند. هیچ دولت و مجمع بین المللی نباید این رژیم را بعنوان نماینده مردم ایران برسمیت بشناسد. این رژیم شایسته همان رفتاری است که مردم آزادیخواه دنیا با دولت نژادپرست آفریقای جنوبی کردند.

جمهوری اسلامی ایران باید از همه سازمان ها و مراجع بین المللی اخراج شود. کلیه روابط سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی با  رژیم جمهوری اسلامی باید قطع گردد. احمدی نژاد و سایر سران جمهوری اسلامی ایران بخاطر جنایاتی که مرتکب شده اند باید دستگیر و برای محاکمه به دادگاه بین المللی سپرده شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران همه مردم، بویژه ایرانیان مقیم آمریکای شمالی را به اعتراض علیه جنایات جمهوری اسلامی و حضور احمدی نژاد در سازمان ملل فرا میخواند. بیائید تا با شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، صدای اعتراض مردم ایران علیه جنایتکاران حاکم برکشور را رساتر کنیم!

آدرس: مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک

تاریخ: سه شنبه ۲۳ سپتامبر ساعت ۱۰ صبح

برای اطلاع بیشتر با شماره تلفن (۷۱۳۸-۴۷۱-۴۱۶) با بابک یزدی تماس بگیرید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸