شهروند ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸

علی عباسی زندانی سیاسی ، از فعالان هویت طلب آذری که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و هم اکنون در زندان مرکزی اردبیل به سر می برد .در طی هفته گذشته بر اثر حادثه ای در زندان مذکور دچار شکستگی دست چپ از ناحیه انگشتان گردید ، پس از این حادثه وی با کمک سایر زندانیان به بهداری زندان منتقل گردید ، اما بهدار وقت با بیان عدم وجود دکتر از رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی امتناع نمود .

پس از گذشت هفت روز از شکستگی دست آقای عباسی بهداری زندان با عنوان عدم وجود امکانات پزشکی از رسیدگی به وضع این زندانی سیاسی سرباز زده و همچنین مسئولان زندان از انتقال وی به مراکز درمانی خارج زندان خودداری مینمایند . بر اثر شکستگی و عدم رسیدگی ، دست نامبرده دچار ورم و درد شدیدی گردیده است به طوریکه آقای عباسی برای انجام امورشخصی خود نیز با مشکل روبه روست . تدام این وضعیت صدمات جسمی برای این زندانی سیاسی همراه خواهد داشت. اعتراض آقای عباسی و سایر زندانیان سیاسی زندان مذکور نسبت به بی توجهی عمدی به سلامتی زندانیان سیاسی تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران