شهروند ۱۱۹۶ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸
آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی: به دنبال افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان ملی آذربایجان، هفته گذشته نیروهای اطلاعاتی شماری از فعالین حقوق بشر و هویت طلب آذربایجان را در یک مراسم افطاری در تهران دستگیر کردند. این بازداشتها در حالی صورت گرفت که در ماههای اخیر تعداد زیادی از فعالان هویت طلب آذربایجان دستگیر، بازداشت و شکنجه شده وهنوزعده ای از دانشجویان دانشگاه تبریز نیز در بند نیروهای امنیتی قرار دارند. اکثر بازداشت شدگان مراسم افطاری روزنامه نگاران و فعالین مدنی آذربایجان هستند که تنها با استفاده از قلم به بیان دیدگاهها و افکار خود پرداخته و همیشه در چهارچوب قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان آنها است، فعالیت کرده اند. خواسته اصلی فعالین هویت طلب آذربایجان، تحقق حقوق ملی، فرهنگی و زبانی مصرح در قانون اساسی کشور و برخورداری آذربایجان از شرایط برابر سرمایه گذاری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با سایر مناطق مرکزی کشور می باشد. چنین خواسته طبیعی و قانونی متأسفانه توسط ارگانهای امنیتی و قضایی بعنوان یک خط قرمز تلقی گردیده و باعث شده در طول چندین ماه گذشته فعالین آذربایجان تحت بازداشتها، شکنجه ها و فشارهای شدید قرار گیرند که در نوع خود بیسابقه بوده است.
دولت جمهوری اسلامی پس از اعتراض های مدنی و میلیونی ملت آذربایجان در خرداد ماه ۱۳۸۵ نسبت به تحقیر و توهینها و تبعیض های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر آذربایجان، طی اقدامات غیر قانونی هر گونه فعالیتهای مدنی فعالین را تحت پیگرد قضایی قرار داده و با روشهای مختلف سعی در ایجاد خفقان سیاسی و فرهنگی بر فضای آذربایجان کرده است. بدون شک چنین برخوردهای فراقانونی به هیچ عنوان عزم و اراده ملت آذربایجان را در راه رسیدن به حقوق ملی خود سست نخواهد کرد. شواهد امر نشان می دهد که دفاع از حقوق شهروندی و تحقق عدالت واقعی در عرصه ملی در کشور در حال حاضر جزو اصول اساسی زندگی ملت آذربایجان قرار گرفته است؛ بطوریکه افزایش فشارها بر فعالین حقوق بشر و ملی آذربایجان عزم ملت را در این راه مقدس دو چندان کرده و معترضین به سیاستهای تبعیض آمیز را افزایش داده است.
مجمع دانشگاهیان آذربایجانی بعنوان یک تشکل قانونی، اعتراض شدید خود را نسبت به بازداشتهای فله ای اخیر فعالان آذربایجان در روزهای گذشته اعلام داشته و ضمن حمایت از فعالیتهای مدنی نیروهای ملی آذربایجان، خواستار پایان دادن به برخوردهای فراقانونی سیستم های امنیتی و اطلاعاتی کشور می باشد. همچنین این مجمع ابراز می دارد تنها راه برون رفت از فضای بی اعتمادی موجود در آذربایجان تحقق موارد ذیل می باشد:
۱) با آنکه ملت آذربایجان در خرداد ماه ۱۳۸۵ با صدای میلیونی خویش برسمیت شناختن زبان مادری خود را فریاد زدند، ولی متأسفانه مسئولین کشور بدون توجه به این خواسته ها، فعالین این عرصه قانونی را مورد هدف قرار داده و حجم بازداشتها و احکام قضایی را به حداکثر خود رساندند. از اینرو ما برسمیت شناختن حقوق ملی و زبانی مردم آذربایجان و اجرای قوانین جاری کشور در جهت رسمیت یافتن زبان ترکی را از اهم خواسته های ملت آذربایجان می دانیم که می بایست برنامهریزیهای مقتضی در این راستا صورت گیرد.

۲) بازداشت فراقانونی فعالین مدنی آذربایجان خاتمه یافته و افراد در بند نیروهای امنیتی از جمله بازداشت شدگان اخیر و دانشجویان هویت طلب دانشگاه تبریز هر چه سریعتر آزاد شده و به دامان خانواده خود برگردند.

۳) در طی سالهای گذشته شاهد توسعه اقتصادی چشمگیر مناطق مرکزی کشور و افت شاخص های توسعه در مناطق مختلف آذربایجان می باشیم. شواهد این امر آمار کم و بیش ارائه شده توسط مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که حتی صدای نمایندگان همسوی دولت را نیز درآورده است. متأسفانه چنین رویکرد ناعادلانه باعث بروز مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی برای ملت آذربایجان شده است. مهاجرت گسترده نیروهای کاری و فنی و مهندسی به استانهای مرکزی و حتی جنوبی کشور را میتوان در این راستا ارزیابی کرد. بر این اساس توسعه همه جانبه استانهای آذربایجان مطابق با پتانسیل عظیم خدادادی در این مناطق می بایست هر چه سریعتر تحقق یافته و در برنامه ریزیهای کلان کشور بودجه و اعتبارات خاصی در این زمینه در نظر گرفته شود. همچنین نمایندگان مجلس باید در راستای انجام وظیفه نمایندگی خود در این راه فعال شده و مسائل ملی آذربایجان را فدای مسائل جناحی و حزبی خود ننمایند. خواسته ملت آذربایجان اجرای عدالت واقعی در کشور و توسعه همه جانبه آذربایجان می باشد.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی
۳۰/۶/۱۳۸۷