شهروند ۱۱۹۶ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸

مهر را با مهر آغاز کنیم شما که قلبتان آکنده از مهریست برای مادران ، پدران ، معلمان و وطنمان ایران.
مهرماه آغاز نمایش همت والای معلمان و تلاش دانش آموزان در عرصه علم و دانش است .دانش آموزان با امید به فراگیری هر چه بیشتر علوم و معلمان با امید به پرورش نهال علم پا به مدارس می گذارند.
هر چند با شروع مهر هنوز بی مهریها در حق سندیکای کارگران شرکت واحد وجود دارد و ٣٠ نفر از کارگرانی که از حقوق صنفی خود و همکارانشان دفاع کرده اند، بیکار و در وضعیت دشواری روزگار می گذرانند ، تلاشگران عرصه حمل و نقل در قیل و قال تهران بزرگ تمام توانشان را به کار خواهند گرفت تا بهار دانش بر کام شما شیرین و گوارا باشد .
سندیکای کارگران شرکت واحد سال تحصیلی پرباری را برای شماآرزومند است وکماکان در راه احیای حقوق حقه کارگران با تلاش هر چه تمام تر پیگیر خواسته های صنفی همکاران زحمت کش خود می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه