دالتون مک گینتی نخست وزیر انتاریو تا کنون عقیده داشت مستمری بازنشستگان اتحادیه خودروسازی به راحتی پرداخت خواهد شد.  


شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار: دالتون مک گینتی نخست وزیر انتاریو تا کنون عقیده داشت مستمری بازنشستگان اتحادیه خودروسازی به راحتی پرداخت خواهد شد. لیکن هم اکنون این بخش معتقد است مک گینتی در شرایط کنونی قادر نخواهد بود به عهد خود وفا کند. لن هریسون، رئیس بخش بازنشستگان اتحادیه خودروسازی کانادا روز نهم اپریل در سخنرانی خود اعلام کرد در شرایط فعلی و همزمان با بحرانهای اقتصادی شرم آور است که مستمری بازنشستگان و سالمندان به طور تمام و کمال پرداخت نشود.

اتحادیه کارگران خودروسازی کانادا در نظر دارد در یک طرح نمادین، روز ۲۳ اپریل تمامی بازنشستگان این صنعت را در کوئینز پارک گردهم آورد و قدرت این گروه سالمند را به نمایش بگذارد. هاریسون ۷۴ ساله در این باره می گوید: «این تجمع به دولت لیبرال نشان خواهد داد قشر ما با قدرت از حقوق خود دفاع می کند و دولت موظف است به وظیفه خود در قبال بازنشستگان عمل کند. ما خواستار اجرای عدالت هستیم». بازنشستگان خشمگین و نگران نمایندگان پارلمان را برای حمایت از حقوقشان تحت فشار قرار می دهند. اتحادیه معتقد است به این منظور دولت موظف است بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری در اختیار اتحادیه قرار دهد.

مک گینتی در جریان این اعتراضات به خبرنگاران گفت: «با وجود اینکه دولت از لحاظ اخلاقی و سیاسی نسبت به کارگران و بازنشستگان مسئولیت هایی دارد، لیکن بودجه دولت نسبتا کم است و ما نمی توانیم کاستی های اتحادیه را پوشش دهیم.» در اینچنین شرایطی یک کمپانی برای پیشگیری از ورشکستگی، ملزم به کاهش دستمزدها و مستمری ها می شود.

دانسان، وزیر اقتصاد انتاریو اعلام کرد: «تاکنون هیچ کمک هزینه ای برای جبران برخی کسر بودجه ها دریافت نکرده ایم. هیات دولت مدت زیادی را به بحث درباره وضعیت کارگران و بازنشستگان جنرال موتورز پرداخته است. ما هرگز بازنشستگان را به حال خود رها نخواهیم کرد و به یاری آنان خواهیم پرداخت».