کاهش تولیدات کارخانجات خودروسازی و مسدود کردن بخشی خطوط تولید در این صنایع، تاثیر مستقیم بر اقتصاد انتاریو دارد. دانسان، وزیر اقتصاد استان انتاریو روز …

شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار:کاهش تولیدات کارخانجات خودروسازی و مسدود کردن بخشی خطوط تولید در این صنایع، تاثیر مستقیم بر اقتصاد انتاریو دارد. دانسان، وزیر اقتصاد استان انتاریو روز نهم اپریل در مصاحبه خود بیان کرد: «ما در شرایط بحران اقتصادی به سر می بریم و این نکته ای است که همه باید به آن توجه کنند».

بر اساس گزارش ۱۳ صفحه ای  وزارت اقتصاد در ربع اول سال گذشته رکود اقتصادی کاملا مشهود بود. در ربع دوم سال با رکود کمی مواجه بودیم. ربع سوم شاهد سکون نسبی اقتصاد بودیم و با در نظر گرفتن ربع آخر سال گذشته نسبت به سال ۲۰۰۷ ، چهاردهم درصد افزایش رکود اقتصادی داشته ایم.

مری وب، اقتصاددان در این باره می گوید: «پیش بینی وضعیت اقتصادی سال ۲۰۰۹ بر اساس سال گذشته کارشناسانه نیست، زیرا همانگونه که مشهود است بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان انتاریو مشاغل خود را از دست داده اند. و با محدود شدن صنایع خودروسازی انتاریو، که نبض اصلی اقتصاد این استان است، شرایط بحرانی تر خواهد شد. صنایع خودروسازی با رکود ۲۲.۷ درصدی مواجه بوده که این رقم در جای خود بسیار قابل تامل است».

کارشناسان اقتصادی بانک اسکوشیا معتقدند رکود اقتصادی پیش بینی شده ۲.۵ درصدی دانسان درست نیست. رقم پیش بینی شده آنان سه درصد بیش از نظریه وزیر اقتصاد است. و رکود اقتصادی در آمریکا کمی بیش از کاناداست.