شهروند- علی شریفیان: پس از اظهارنظر جنجال برانگیز پیتر مک کی، وزیر دادگستری دولت فدرال درباره قضات زن و اینکه خانم ها گرفتار خانه داری و بچه داری هستند و به این دلیل برایشان پرداختن به کار قضاوت دشوار است، هدف انتقادات گسترده ای بویژه از سوی زنان و زنان فمینیست قرار گرفت.

نازنین افشین جم به همراه همسرش پیتر مک کی وزیر دفاع کانادا

نازنین افشین جم به همراه همسرش پیتر مک کی وزیر دفاع کانادا

روز جمعه هفته پیش نازنین افشین جم مک کی، همسر پیتر مک کی با نوشتن نامه ای به روزنامه گلوب اند میل از همسر خود دفاع کرد. افشین جم در این نامه نوشته سحنان همسرش از سوی رسانه هایی که وی آنها را «ضد محافظه کاران» خوانده به طرز نادرستی بازتاب داده شده است. او توضیح داده همسرش توضیحاتی داده که نوارش موجود است اما همه آن به وسیله رسانه ها منتشر نشده است.
افشین جم با تاکید نوشته که همسرش بعد از ۱۶ ساعت کار سخت روزانه اش در انجام کارهای خانه مثل آشپزی، نظافت خانه و نگهداری از کیان، پسرشان همکاری می کند.