شهروند- علی شریفیان: روز یکشنبه چهارم نوامبر، پس از حدود یک سال آشفتگی، بلاتکلیفی و جنجال در شهر مونترال به سبب بیش از یک دهه فساد، مردم با آرای خود دنی کودر، ۵۰ ساله، سیاستمدار و نماینده با سابقه حزب لیبرال در پارلمان کانادا را به عنوان چهل و چهارمین شهردار شهر برگزیدند.  ۲۷ کاندیدای اکیپ دنی کودر هم  به عضویت در شورای شهر مونترال که ۶۵ کرسی دارد، انتخاب شدند. با این ترتیب دنی کودر در راس یک سازمان سیاسی اقلیت به حکومت شهری شهر مونترال رسیده است. دنی کودر خواستار بازشماری آرا در پنج حوزه انتخاباتی که کاندیداهای اکیپ او با اختلاف حدود ۱۰۰ رای باخته اند، شده است.

Denis-Coderr

خانم ملانی ژولی برخلاف انتظار بعد از کودر حدود ۲۶ و نیم درصد آرا را در میان کاندیداهای شهرداری به دست آورد. ریشارد برژرون، رهبر پروژه مونرال ۷۵/۲۵ درصد و مارسل کوته، رهبر اتئلاف مونرال هم تنها ۱۳ درصد آری مقام شهرداری را به دست آورد. پروژه مونرال در شورای شهر ۲۰ نماینده، ائتلاف مونرال ۶ کرسی و تیم خانم ملانی ژولی هم ۴ کرسی خواهند داشت. ۸ کرسی دیگر را کاندیداهای مستقل و سازمان های سیاسی دیگر به دست آوردند. موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی این دوره حکومت شهری، مسئله فساد مالی بوده است و اظهار امیدواری شده که با این انتخابات و نتایج به دست آمده، مونترال این مشکل ریشه دار و نسبتا قدیمی را پشت سر بگذارد. به سبب همین موضوع انتظار می رفت بر شمار کسانی که رای می دهند، به طرز چشمگیری افزوده شود، اما بر اساس آمارهایی که سازمان انتخابات مونترال منتشر کرده، در این دوره از انتخابات ۰۵/۴۱ درصد از واجدین شرایط رای دادن، شرکت کردند و این تنها دو درصد از انتخابات سال ۲۰۰۹ بیشتر بوده است. اما در تمام استان کبک ۵ درصد بر تعداد رای دهندگان افزوده شد که قابل ملاحظه است.