Farhad-Farsadi

در این شکی نیست که بیمه اتومبیل در انتاریو بسیار گران است و برایش از سال ۲۰۱۰ در حال پیدا کردن راهی هستند تا شاید بار مالی آن را از دوش خانوارها بردارند، ولی تا به امروز نه تنها متخصصان بلکه سیاست مداران نیز در وعده و وعیدش مانده اند. ولی بحث امروز در این مقاله تشریح این مطلب است که چه چیزهایی در بخش بیمه های اتومبیل در انتاریو اجباری است و هر بخش چه حجمی از کل حق بیمه را به خود اختصاص می دهد.

عمده ترین سهم حق بیمه اتومبیل مربوط به حوادث سرنشین است و بعد از آن بخش بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث (مالی و جانی) است. این دو بخش در اغلب موارد حدود ۷۵ درصد کل حق بیمه را تشکیل می دهند و ۲۵ درصد مابقی مربوط به حق بیمه بدنه اتومبیل می باشد. دلیلش آن است که بیمه حوادث سرنشین و بیمه اصطلاحا شخص ثالث در انتاریو یکی از کاملترین پوشش های بیمه ای در آمریکای شمالی است. داشتن بیمه اتومبیل برای همه رانندگان و دارندگان اتومبیل اجباری است و طبق قانون اگر شخصی بدون داشتن بیمه رانندگی و تصادف کند به مثابه آن است که شبه جرم انجام گرفته و قانون برایش بسیار سخت و جدی اعمال می گردد. از جریمه گرفته تا تصرف مال و اموال به عنوان وثیقه از مواردی  است که دادگاه برای متخلفان در نظر می گیرد.

بخش اجباری بیمه های اتومبیل در انتاریو:

۱- بیمه شخص ثالث مالی و جانی: در انتاریو هر راننده و دارنده اتومبیل بایستی دارای بیمه شخص ثالث تا میزان ۲۰۰ هزار دلار باشد. این مبلغ توسط شرکت های بیمه سالها است که  ارایه نمی شود و با توجه به رای نهایی دادگاه ها که در اغلب موارد بیشتر بوده است حداقل به میزان یک میلیون دلار تعیین شده است تا در صورت بروز حادثه و مجروح یا مصدوم شدن افراد شخص ثالث- بیمه گذار(خریدار بیمه) توانایی پرداخت داشته باشد و ناخواسته سر بار صندوق های دولتی نشود.

 ۲- حوادث سرنشین: اگر شخصی در تصادف اتومبیل(پیاده یا سواره) زخمی ـ مصدوم یا کشته شود در هر کجای کانادا یا آمریکا که باشد این بخش بیمه اتوماتیک وار به ورثه یا شخصی که نقص عضو یا مصدوم شده پرداخت می نماید. موارد ذیل شامل حوادث سرنشین است:

۱- مقرری یا درآمد جایگزین

۲- مقرری به کسانی که شغلی نداشتند

 ۳-هزینه های پرستار و شخصی که  اقدام به نگهداری فرد مصدوم می نماید

۴-هزینه های جانبی پزشکی و پیراپزشکی

۵-هزینه تدفین و سوگواری

۶- پرداخت به بازماندگان در موردی که شخصی کشته شده باشد.

۳- پرداخت برای مواردی که شخص خاطی بیمه نداشته و یا شناخته نشده است:

در مواردی که شخصی بیمه نداشته باشد و منجر به مصدومیت یا کشته شدن فرد دیگری شود بیمه شخص تا سقف ۲۰۰ هزار دلار می پردازد در مواردی که خسارت مالی باشد سقف بیمه تا مبلغ ۲۵ هزار دلار تقلیل می یابد که البته ۳۰۰ دلار هم فرانشیز دارد.

۴- خسارت وارده توسط شخص ثالث به وسیله بیمه خودتان پرداخت می شود:

این پوشش به شما اجازه می دهد تا در صورتی که شخصی مقصر بود و خسارتی به اتومبیل شما وارد کرد شما قادر باشید به شرکت بیمه خودتان مراجعه کنید و خسارتتان را از شرکت خودتان اخذ نمایید. این مزیت مربوط به انتاریو است و خسارت دیده را از طی مراحل قانونی و وقت گیرخلاص می کند و فرصتی است که شرکت بیمه به شما نشان دهد که در پرداخت خسارت چه مقدار منظم و منصف است.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com