شهروند علی شریفیان: دوشنبه ۱۱ نوامبر، «روز یادبود کهنه سربازان کانادا» در سراسر کشور از شرق تا غرب، در اتاوا، تورنتو، مونترال، ونکوور و … بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کانادا با برگزاری مراسم ویژه این روز برگزار شد. این روز نخستین بار در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۹ ، یعنی ۸۴ سال پیش به یاد سربازان جان باخته نامگذاری و برگزار شده است.

در اتاوا روز یادبود کهنه سربازان با وجود هوای نامناسب با شرکت استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال، دیوید جانستون، فرماندار کل کانادا و همسرش، گروهی از مقامات لشکری و کشوری و کهنه سربازان جنگ های مختلف و از جمله جنگ افغانستان برگزار شد. بیش از یک میلیون کانادایی در  جبهه های مختلف جنگ دوم جهانی شرکت داشته و کانادایی ها یکی از نیروهای موثر در آزادی اروپا و به ویژه فرانسه بوده اند. هزاران سرباز کانادایی در نبردهای جنگ دوم جهانی جان باخته و هیچگاه به کانادا و به آغوش خانواده هایشان برنگشتند. در آخرین ماموریت جنگی نیروهای نظامی کانادا در افغانستان در مجموع ۴۰ هزار سرباز شرکت داشته و حدود ۱۵۰ تن از آنها در این ماموریت جان باخته اند. راس ساعت ۱۱ این مراسم در شهرها و مناطق مختلف و با دو دقیقه سکوت آغاز شد. نخست وزیر در مراسم اتاوا یک حلقه گل در پای مجسمه و بر مزار سرباز گمنام گذاشت.  پس از چند سخنرانی، ۲۱ گلوله توپ به افتخار کهنه سربازان شلیک شد و چند گروه کر به خواندن سرودهای مخصوص پرداختند.

Remembrance-day-S

در انتاریو مراسم اصلی در محل شهرداری قدیم شهر تورنتو برگزار شد. در این مراسم که هزاران نفر شرکت داشتند، باب فورد، شهردار بزرگشهر تورنتو سخنرانی کوتاهی ایراد کرد. پایان سخنرانی عمدتا صدای کف زدن حاضران در ادامه به گوش رسید، اما گروهی هم صدای با هو کردن، اعتراض خود را کمی بلند کردند. بنا به گزارش سی بی سی اما احترام شهردار تورنتو حفظ شد. علاوه بر این چندین مراسم دیگر هم در نقاط مختلف تورنتو و انتاریو برگزار شد از جمله گروهی هم در کوئینز پارک  روز یادبود کهنه سربازان کانادا را برگزار کردند.

در کبک یک مراسم بزرگ در دانشگاه مک گیل در مونترال و مراسم بزرگ دیگری در شهر کبک، پایتخت ملی استان با شرکت خانم پولین ماروآ، نخست وزیر کبک برگزار شد.

در ونکوور و ویکتوریا، مرکز بی سی  هم چند مراسم برگزار شد.