شهروند علی شریفیان: هفته گذشته رمان«کلیدهای بهشت» Les clefs du paradise آخرین رمان نویسنده ی ۷۱ ساله فرانسه زبان کبک، میشل ترامبلی، منتشر شد.

les-clefs-du-paradise

به گفته ترامبلی طرح نوشتن این رمان ۴۵ سال در ذهن او بوده است. رمان داستان زندگی نوجوان ۱۷ ساله ای است که در سال های دهه ۱۹۳۰ در مونترال زندگی می کند. ادوارد،  قهرمان اثر تازه ترامبلی، یک روز به طور اتفاقی کتابی در سطل آشغال خیابان پیدا می کند. این کتاب « شاهزاده دولانژه» اثر انوره (هونره) دو بالزاک است. ادوارد شروع به خواندن قصه جذاب و پرکشش بالزاک می کند و کم کم خود را و زمانه اش را از یاد می برد و با «همذات پنداری» سعی دارد شبیه شخصیت های قصه بالزاک بشود و با این ترتیب زندگی ادوارد از زمانی که کتاب را پیدا می کند، به کلی دیگرگون می شود.

میشل ترامبلی مهم ترین، مشهورترین نویسنده و چهره ادبی کبک است. بجز رمان، او تاکنون ۲۶ نمایشنامه نوشته و چند جلد از اشعار او هم منتشر شده اند. شمار قابل توجه ای از آثار این نویسنده به بیش از ۲۵ زبان  ترجمه شده اند. نمایشنامه های ترامبلی از پراجراترین و پربیننده ترین آثار دراماتیک کانادای فرانسه زبان است. ترامبلی نویسنده ای است که نخستین بار گویش « جوال» که زبان کوچه و خیابان مردم مونترال و کبک را به دنیای ادبیات آورد. میشل ترامبلی در آثارش زندگی مردم کبک و به ویژه شهر مونترال را با اعجاز، توصیفاتی خواندنی و قابل تحسین به تصویر می کشد.