شماره ۱۲۲۳
نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موجب چنان برو و بیا و هیجانی در چلوکبابی های کشور شده است که بسیاری از مردم چلوکبابی ها را با ستادهای انتخاباتی عوضی می گیرند! اگر به جای نون بربری کباب کوبیده می دادند...

چلوکبابی های مشهور تهران و شهرستانها، ضمن ذخیره کردن گوشت و برنج و پیاز، در آگهی هائی که پخش می کنند هم برای خود تبلیغ می کنند هم برای کاندیدائی که به آنان سفارش غذا داده است.

یکی از این چلوکبابی ها در آگهی خود نوشته است: زحمت از سولقون به تهران آمدن و رای دادن، به خوردن کباب کوبیده اش می ارزد.

و دیگری نوشته است کاندیداهائی که چلوکباب ما را هدیه می دهند، برای رای دهندگان شخصیت و احترام قائل اند.

در این میان، رئیس موسسه استاندارد تهران، ضمن مشخص کردن طول و عرض کباب کوبیده، اعلام کرد کباب کوبیده هائی که در ابعاد کوچکتر عرضه شود غیرقانونی است و متخلفان به پرداخت یک سیخ کوبیده اضافی به رای دهنده، محکوم خواهند شد.

وی به رای دهندگان توصیه کرد روز انتخابات یک خط کش سی سانتیمتری همراه داشته باشند و قبل از خوردن، کباب خود را اندازه بگیرند. رئیس موسسه اخطار کرد اجازه ندهید رای شما با یک کباب کوبیده کوچولو و غیراستاندارد مورد سوء استفاده قرارگیرد.

رئیس اتحادیه کپک، مخفف (کوبیده پزان کشور) نیز در یک سخنرانی اینترنتی، اعلام کرد جوازکار چلوکبابی هائی که قبل یا در طول انتخابات بخواهند از این بازار آشفته سوء استفاده کنند، به شدت لق، یا احتمالا به کلی لغو خواهد شد!

از طرف دیگر، رئیس صنف مرغداران کشور در یک میز نسبتاً گرد تلویزیونی، پیشنهاد کرد امسال به رای دهندگان ساندویچ مرغ داده شود و گفت ما که منظور خاصی نداریم، اما چرا نباید در انتخابات سلامت مردم رعایت شود و از گوشت سفید که سالم تر از گوشت قرمز است استفاده شود؟!

این پیشنهاد با عکس العمل شدید و منفی اتحادیه “کپک” مواجه شد و رئیس اتحادیه که در فاصله بین ناهار و شام که رستوران تعطیل است، کتابهای تاریخی می خواند و به این دلیل خود را مورخ می داند، در یک بیانیه توجیهی اعلام کرد در تمام طول تاریخ هفتهزار ساله ایران، به رای دهندگان چلوکباب کوبیده داده اند.

وی به شدت با پیشنهاد صنف مرغدار مخالفت کرد و گفت ما اجازه نمی دهیم سنت های باستانی و تاریخی ما مورد سوء استفاده یک مشت از کوبیده بی خبر قرار گیرد.

این مورخ که دست اندرکار نگارش “تاریخ کباب کوبیده در ایران باستان” است اعلام کرد براساس شواهد تاریخی، کورش کبیر بعد از خوردن یک چلوکباب کوبیده عالی که یک آشپز یهودی برایش پخته بود، یهودیان را آزاد کرد.

وی در بخش دیگری از کتاب توضیح داده است که اشکانیان با وجود اشک ریختن بسیار هنگام پوست کندن پیاز، حاضر نشدند کاری را که اجدادشان رسم کرده بودند کنار بگذارند و در تمام انتخاباتی که در زمان اشک اول و دوم سوم تا صد و بیست و هفتم صورت گرفت، همیشه به رای دهندگان چلوکباب کوبیده می دادند و مردمی که در تمام طول سال فقط بوی کباب به مشامشان می رسید، به چلوکبابی ها هجوم می آوردند به صاحب چلوکبابی می گفتند قربون دستت، ورقه رای ما را بگیر و اسم هر ننه قمری را که می خواهی رویش بنویس، ولی بگو غذای ما را زودتر سرو کنند که مردیم از گرسنگی.

مورخ مذکور همه سلسله های پادشاهی و غیرپادشاهی را یک جوری به چلوکباب کوبیده وصل می کند و می گوید درست است که خیلی ها حاضر نیستند رای خود را به هیچ قیمتی بفروشند، اما آنهائی که می گویند همه کاندیداها سروته یک کرباس اند و حسن و حسین برایشان فرقی نمی کند نیز آدمند و بنابراین حق دارند از مزایای قانونی رای دادن که حداقل یک چلوکباب کوبیده است، بهره مند شوند.

این مورخ در تاریخ خود از سلسله سامانیان به نیکی یاد می کند و می نویسد: این قوم به خاطر آنکه سماق و گوجه فرنگی و دوغ آبعلی را به این غذا اضافه کردند و به آن سروسامان و شکلی آبرومند دادند، مورد توجه بیشتر رای دهندگان قرارگرفتند و به همین دلیل نیز به سامانیان معروف شدند!


این عرب های زرنگ…


طفلک علی دائی همه کاره تیم فوتبال ایران، برای پیروزی فوتبالیست های ایرانی، هرجور دعائی که از بچگی یاد گرفته خواند و به خودش و آنها فوت کرد، اما ظاهراً دعا معا هم مثل توپ تانک مسلسل، دیگر اثر ندارد!

قرار شده است یک گروه ورزیده از دعانویس های ایرانی بررسی کنند و ببینند چرا دعاهای آقای علی دائی اثر نکرده است؟

یکی از دعانویس های کهنه کار به خبرنگار ما در شهروند تلفن کرد و گفت آقا ما بگیم؟ خبرنگار بی خبر از همه جای ما پرسید چی چی رو بگی؟ دعانویس مورد بحث جواب داد دلیل همین اثر نکردن دعاها را دیگه…

خبرنگار ما گفت خب بگو. دعانویس مذکور جواب داد عرب های کهنه کار زودتر از آقای علی دائی دعا کرده بودند که خدا آنها را برنده کند و در نتیجه دعای آنها مستجاب و تیم آنها پیروز شد!


مژده ای دل که مسیحا نفسی می آیدقد وقواره اش کوچکتر از منه ولی هزار برابر من پول داره!

ایرنا گزارش کرد که آقای هوگو چاوز رئیس جمهور محبوب ونزوئلا اواسط فروردین بار دیگر به ایران می آید.

آقای چاوز در گفتگوئی با خبرنگار ما از اینکه نتوانسته است موقع سال تحویل در ایران باشد عذرخواهی کرد و گفت باورکنید من نمی دانستم ایرانی ها روز عید اسکناس نو عیدی می دهند وگرنه به هرقیمت که شده بود برنامه سفر به سایرکشورهای برادر و دوست را کنسل می کردم و خودم را به ایران می رساندم .

آقای چاوز به خبرنگار ما قول داد که در سالهای آینده سال تحویل را در ایران بگذراند وگفت اسکناس کهنه را همیشه و از همه می توان گرفت، اما اسکناس نو عطر و طعمی دارد که تا پایان عمر فراموش نمی شود!