شهروند ۱۲۳۱

عزیزی صفحه ای از “پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور” را برای من ای میل کرد که در آن اطلاعیه ای از “ستاد انتخابات کشور” چاپ شده بود و در آن اطلاعیه چنین آمده است: “درج واژگانی نظیر میمون، عنتر، پدرسگ، بی وطن، خائن، مزدور، فاشیست، سرخوش، ابله، کثافت، بی شعور، ان و … در برگه های انتخاباتی در حکم رای به احمدی نژاد تلقی و در تعرفه های انتخاباتی درج خواهد شد.”

الحق که نمی توان با این اطلاعیه موافقت نکرد چون اینها بخش کوچکی از دیگر اسامی آقای احمدی نژاد هستند که خلق الله او را با آنها می شناسند. اگرچه بعضی از این اسامی آقای رضایی را هم تداعی می کنند اما مطمئنا احمدی نژاد شایستگی داشتن تمام این آرا را دارند.

***

ای بنازم به این ولخرجی های دم انتخابات احمدی نژاد. من نمی دانم این پولها تحت چه ضوابطی و با اجازه کدام مقام و مجلسی و با چه اختیاری چنین حاتم بخشی می شوند و تازه ایشان مدعی هم شده اند که برای تبلیغات خرج نمی کنند. انگار خرج کردن شاخ و دم دارد.

چک های بیست میلیونی به نمایندگان مجلس دادن که آنها خود در حوزه انتخابی شان خرج کنند (بخوان رای بخرند)، سکه دادن به پرستاران یک بیمارستان که اعتراض بقیه بیمارستانها را به بار آورده است.

پرداخت بن های ۵۰ هزار تومانی به دانشجویان دختر دانشگاه تهران.

توزیع پول بین سه هزار طلبه در یک جلسه سازمان اوقاف.

همچنین جمع کردن روحانیون در فرمانداری شیراز و دادن کتابی با عنوان عملکرد دولت نهم که در میان صفحات آن تراول چک گذاشته بودند. و …

***

منم موافقم که شهروند هم به فکر راه چاره بیفتد و از این خوان خود را بی بهره نگذارد و هر چه سریعتر راه را بیابد و مرا هم بی نصیب نگذارد. که اگر کارها بر وفق مراد پیش رفت منهم به موافقت خشک و خالی بسنده نخواهم کرد و “عدالت پرور و مهروز” خواهم شد و علیه اصلاح طلبان و کاندیدای دیگر قلم خواهم زد و حداقل اینکه خلق الله را به “تحریم” واخواهم داشت که بر آرای کاندیدای دیگر افزوده نشود.

***

احمدی نژاد در گفت و گویی با رسانه ها گفت: “روند رسیدگی به نامه ها عاشقانه است”.

از اینرو منم موافقم که به عنوان نمونه یک جواب نامه را که آقای احمدی نژاد نوشته است در زیر بیاورم:

“خواهر عزیز! این جواب عاشقانه مرا همراه چک صد هزار تومانی ناقابل بپذیرید. صفرهای این عدد با ضربان قلبم تنظیم شده است و از رویت رهبر معظم گذشته و دست رهبر عزیز به آن خورده است که آن را بیشتر عاشقانه کرده است. امیدوارم این نامه عاشقانه چشمهایت را باز کند و ضربان قلبت را بیشتر کند و خون چنان در رگهایت به گردش بیفتد که عزمت را جزم کند و مرا که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری شما هستم به نوکری بپذیرید و با درخواست من موافقت کنید و جواب مثبت دهید.

ضمنا برای اطمینان بیشتر از جوابتان این نامه عاشقانه توسط یکی از برادران بسیجی همراه قرآن به در خانه شما خواهد آمدتا از شما سوگند و قسم بگیرد و مطمئن شود شما از محتوای عاشقانه نامه سر درآورده اید.

خداوند یار و یاور هر دوی ما باشد.