Ford

شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه انجمن شورای شهر بزرگشهر تورنتو برای بحث و تبادل نظر درباره بودجه شهر تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای شورای شهر باید درباره تأمین بودجه ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری شهر و راه های به دست آوردن درآمدی برای مخارج و هزینه ها تصمیم بگیرند. زمانی که مطرح شد که یکی از راه های افزایش درآمد شهرداری افزایش عوارض املاک به میزان دو و نیم درصد است، راب فورد به شدت به آن اعتراض کرد و این اقدام را برگشتن به دوران “مالیات بگیر و خرج کن” دانست.

ثابت نگه داشتن میزان مالیات ها و عوارض مسکن یکی از وعده های انتخاباتی راب فورد بود که تا کنون هم به آن عمل کرده است.

علاوه بر راب فورد، داگ فورد برادر راب فورد هم که جزو اعضای شورای شهر است با هرگونه افزایش عوارض املاک مخالفت کرد. مدیر اجرایی امور شهری جو پناچتی به خبرنگاران گفت اگر این افزایش با اکثریت آرای اعضای شورای شهر تصویب شود، به اجرا گذاشته می شود و مخالفت راب فورد هیچ تأثیری بر این روند نخواهد داشت.

 چندی پیش شورای شهر تورنتو به طور کلی تمامی اختیارات و قدرت های اجرایی راب فورد را از او سلب کرده است و در حال حاضر فورد تنها اسماً شهردار تورنتوست.