شهروند- علی شریفیان: وزیر دارایی و امور مالی دولت انتاریو روز سه شنبه در یک سخنرانی در تورنتو اعلام کرد کسری بودجه انتاریو برخلاف آنچه قبلا پیش بینی شده بود اکنون ده میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.

قبلا پیش بینی شده بود در سال جاری کسری بودجه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. لایحه بودجه دولت قرار است در بهار به مجلس انتاریو ارائه شود. دولت لیبرال پیش از این وعده داده که کسری بودجه را تا سال مالی ۱۸ – ۲۰۱۷ رفع خواهد کرد. سوسا توضیح داد دولت تنها با بازنگری برنامه های خود در سه سال آینده مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صرفه جویی خواهد کرد.

sousaدولت همچنین قصد دارد برای مدتی از افزایش حقوق و مزایای کلان مدیران ادارات و دوایر دولتی جلوگیری کرده و آنها را ثابت نگه دارد. لیستی که در چند جلد هفته پیش منتشر شد نشان داد که در سال ۱۴ – ۲۰۱۳ حدود ۱۴ درصد بر شمار کسانی که درآمد سالانه آنها از ۱۰۰ هزار دلار بیشتر است، افزوده شده است. لیبرال ها در سال مالی ۱۴ – ۲۰۱۳ برای رفع قسمتی از کسری بودجه خود از ذخیره یک تریلیون دلاری انتاریو استفاده کرده اند.

بانی لیسک، بازرس کل و حسابرس انتاریو در ارتباط با رفع کسری بودجه گفته است حتی اگر دولت کسری بودجه را در سال مالی ۱۸ – ۲۰۱۷ رفع کند ۳۲۵ میلیارد دلار بدهی دارد. بدهی انتاریو در یک دهه گذشته دو برابر شده است.