با تأیید نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مهدی کروبی و تعدادی از شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی به این موضع اعتراض کرده‌اند  …


شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 


 


 

رادیو آلمان: با تأیید نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مهدی کروبی و تعدادی از شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی به این موضع اعتراض کرده‌اند و دولت برآمده از این انتخابات را فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی دانسته‌اند.

 

۱۰ روز پس از اظهارات تأیید‌آمیز آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات، روز دوشنبه، ۸ تیر، شورای نگهبان نیز همان‌گونه که انتظار می‌رفت بر "سلامت انتخابات" صحه گذاشت و آن را مورد تایید نهایی قرار داد. با این تأیید، محافل و گروه‌های هوادار ادامه‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد انتظار داشتند که مخالفت  معترضان به نتیجه‌ی اعلام‌شده‌ی انتخابات پایان گیرد و همه به این یا آن شکل با ریاست جمهوری محمودی‌نژاد کنار بیایند. اما در دو روزی که از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان می‌گذرد، موج مخالفت‌ها و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و برخی از شخصیت‌ها و گروه‌های معترض، دولت احمدی‌نژاد را غیرقانونی و فاقد مشروعیت خوانده‌اند.