این صفحه به بهائیان اختصاص دارد

مروری بر تعالیم آئین بهائی

 

خوانندگان گرامی در دنیای وانفسای امـروز، تقویتِ روحانی و تزکیۀ نفس را باید هنری ارزنده دانست. چنانچه شاهد هستیم در دنیای غرب،  اکثر ما به تقویت جسمانیِ خود بسیار اهمّیت میدهیم که  البته  بسیار جای خوشبختی است. اما باید در نظر داشت که از خصوصیات بارِز ما شرقی ها، وابستگی شدید به معنویات است که غفلت ازآن چه بسا مارا افسرده و بیمار خواهد کرد. فضائلِ روحانی و خصائلِ انسانیِ موروثی ما اگرتقویت نشود وجودِ معنوی ما به بیهودگی منتهی میگردد. خدای ناکرده اسیرِ زرق و برق دنیوی نشویم، گرفتارحِقد و حَسَد، تعصّب و جهالت، نفرت و بیگانگی نشویم که این صفات زشت وجود معنوی مارا زائل و بیهوده می نماید. احساس بیهودگی معنوی تلخ ترین احساسی است که میتواند گریبانگیر هر شخصی شود، حتی گریبان آنهائی که به خود اطمینان دارند و ازخود را از صفات زشت مَصون میدانند. پس تصدیق میفرمائید که مسئلۀ معنویات و روحانیات بخصوص در دنیای غرب چه نقش مهمّی در زندگی ما و فرزندان ما ایفا میکند.

علّت انتخاب عنوانِ مقالۀ امروزاین است که سر فصل جدیدی را باهم آغاز کنیم و با تبادل نظرهای متقابل برای خود و نسلهای آینده، قوّۀ حقیقی روحانی را  که  هموار کنندۀ مسیرِ اتّحاد و یگانگیِ عالَمِ انسانی است بدست آوریم.  ما بهائیان نمیگوئیم که کلید معمّا صِرفاً نزد ماست، خیر، بلکه آنچه ما میدانیم را با شما در میان میگذاریم وانتظار داریم نظرات شما را هم بدانیم و دست به دست هم به نتیجه ای مطلوب برسیم. در اکثر مقالاتِ گذشته بیشتر سعی ما بر این بوده که شما عزیزان را با دیانت بهائی بطور اِجمال آشنا کنیم و بعضی از توهّمات موجود را رفع نمائیم. خوشبختانه استقبال شما ما را بر آن داشت تا شما را با آنچه که از حضرت بهاءالله، موسّس آئین بهائی، آموخته ایم سهیم کنیم وتا حدودی که امکانات اجازه میدهد به جنبه های عِرفانی آثار ایشان، که درزمینه تقویت روحانی است بپردازیم.

بطور کلّی در نظر بهائیان، اصطلاح “روحانی” دارای ارزشی روشن و مثبت است.  روح دارای قدرت است و دارای قوّۀ متحوّل کننده.  اگر به تاریخ پیامبران الهی نظر کنیم می بینیم که  ظهور این انبیا و تعالیم روحانی آنها باعث تحوّل و تکامل جامعۀ بشری گردید.

ما بهائیان معتقد هستیم که امروز قوّۀ روحانی منبعث از حضرت بهاءالله می‌تواند کلّ عالَم را متحوّل کند. فرستاده ای چون حضرت بهاءالله ، با آثارعرفانی خود قوّه‌ای به ما عنایت می‌فرماید که تا هم مسائلِ بشری را دریابیم و هم آنها را اصلاح کنیم. لذا در مقالات آینده سعی خواهیم کرد که شما خوانندگان عزیز را با گوشه هائی از این آثارآشنا کنیم و همانطور که عرض شد از شما هم انتظار داریم در این راستا مارا یاری دهید و نظرات خود را در این زمینه ارائه فرمائید تا بتوانیم باهم رؤیای اتّحاد و یگانگی را جامۀ عمل بپوشانیم.

    میدانیم که ارزش‌ها از فرد نشأت نمی‌گیرند بلکه از قوۀّ مرکزی ، یعنی خداوند کریم ناشی می‌شوند. کسب فضائل و خصائل الهی مانند عشق ، اعتدال، اطاعت و تواضع ، محبّت، صمیمیّت ونظائر آن بدون آمادگیِ روحانی حاصل نمی یابد.  از جمله لوازم حصول به آن، آمادگی قلبِ انسان برای جامعۀ جدیدی است که در اثر تعالیم حضرت بهاءالله ایجاد خواهد شد.  امر بهائی دیانتی است که کلّیه انبیاء و حقایق روحانیۀ جمیع ادیان الهی را تصدیق می‌کند. بنابراین با بکار گیری از تمامی حقایق روحانی گذشته و امروز میتوانیم به آرزوی دیرینۀ بشر، یعنی اتحاد و یگانگی دست یابیم.

شاید در اینجا برای بعضی از دوستان این سؤال پیش آید  که ” آیا واقعاً برای متّحد ساختن عالم نیازی به پیامبر و دین و خدا هست؟”.. پاسخ اینکه : وقتی تلاش بیهودۀ بشر، حتّی با استفاده از وسائل نیرومند امروزی، در ایجاد حدّاقلِ اتّحادی نسبیِ بشر را بی نتیجه میبینیم  و آنرا با دستاوردهای شگفت‌انگیز پیامبران الهی در اتّحادِ مردم مقایسه میکنیم به سهولت می‌توان به سؤال مزبور جواب داد.

این قوّۀ تغییر دهندۀ عالم یعنی “قوّۀ حقیقی روحانی”  را خداوند، تنها بعد از تطهیر مقدّماتی قلب، به نوع بشرعنایت می‌فرماید و اساس آن عِرفانِ حقّ است که خود یک اصل است و بعد از عرفان، اعمال حَسَنه که ثمرۀ ایمان است فرع است. جامعۀ امروز دیگر نمی‌تواند به آموزه‌ای قناعت کند که حول منبعِ  فردی باشد. فردگرایی، در زمینۀ مذهبی منتهی به تطهیر قلب نخواهد شد. همانطور که عرض شد ما خالق ارزش‌ها نیستیم. ارزش‌ها از قوّۀ خلّاقۀ مرکزی عالم وجود، یعنی خداوند، به درون ما جریان می‌یابد. لذا باید تلاش کنیم مَجرای صحیحی را که قوّۀ مزبور در آن جریان یابد را بیابیم. حضرت بهاءالله ، با آثار عِـرفانی خود، این مَجرای صحیح قوۀ خلّاقۀ الهی را برای ما به ارمغان آورده اند که ما امیدواریم در هفته های آتی ابتدا به مفهموم عرفان بپردازیم و سپس نحوۀ عمل به اهداف آن را دنبال نمائیم. تا هفتۀ آینده شما را به خدای بزرگ می سپاریم.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:       پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵  ،     ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com                      وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa