Ghadirian,-h

با این که مرگ، داس در دست در انتظار همه ی زندگان است، و گریزی از او نیست، اما برخی انسان ها چنان بزرگ و شریف هستند، که مرگ هم توان حذف حضورشان از زندگی ما زندگان را ندارد.

دکتر پرویز قدیریان همکار سال های دراز شهروند و یکی از شریف ترین انسان هایی که من می شناختم، از همین زمره آدم هاست، نمی گویم بود برای این که چنان نقش خویش را بر زندگی زده است که زدودن او حتی با داس دروگر مرگ هم شدنی نیست.

زنده یاد دکتر پرویز قدیریان ـ ماه می 2009 در دفتر شهروند

زنده یاد دکتر پرویز قدیریان ـ ماه می ۲۰۰۹ در دفتر شهروند

در ستایش انسانی به بزرگی دکتر قدیریان که حاکمان نادان ایران، ملت بزرگ ما را از وجود او محروم کردند، هرچه بگویی و بنویسی اندک است، بویژه در این احوالات پریشانی که من از شنیدن خبر مرگ او دارم ناممکن  به نظر می آید. با این احوال نمی شود از کنار این خسران بزرگ برای شهروند، جامعه ی ایرانیان و در تصویر بزرگ تر ملت ایران به آسانی گذشت. درباره ی زندگی پربار دکتر پرویز قدیریان باید کتابها و مقاله ها نوشت.

ما شهروندی ها این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان ، خانواده های وابسته ، خیل عظیم خوانندگان، دوستان و دوستداران ایشان تسلیت می گوییم و در این اندوه بزرگ شریک هستیم. یادشان گرامی باد.

حسن زرهی