شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۱۳ ژانویه، تیم هوداک، رهبر حزب محافظه کاران پیشروی انتاریو هنگام ارائه طرح خود درباره ایجاد اشتغال در مجلس اعلام کرد:« انتاریو یک طرح جدی برای ایجاد فرصت های شغلی نیازمندست و همین الان هم به آن احتیاج دارد.» تیم هوداک با اشاره به ۳۹ هزار نفری که در انتاریو  در ماه دسامبر شغل خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد که حزب ما طرحی دارد که در طول هشت سال در انتاریو یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد.

tim-hudak

بر اساس گزارش رسانه ها بر اساس این طرح، تیم هوداک قصد دارد مالیات شرکت های بزرگ را از یازده و نیم درصد به ده درصد کاهش دهد و همینطور معتقد است انتاریو باید بهای انرژی مصرفی شرکت ها و مراکز تولیدی را کاهش داده و ثابت نگه دارد تا آنها بتوانند از پولی که به این صورت ذخیره می کنند، طرح های تولیدی بیشتری بریزند و افراد تازه ای را استخدام کنند.