شهروند- پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، علی رغم درخواست جاستین ترودو و کمیته ی حقیقت و آشتی اعلام کرد که حاضر نیست شخصا از بازماندگان مدارس شبانه روزی و مردمان بومی کانادا معذرت خواهی کند. اسقف لیونل گندرون، رییس مجمع اسقف های کاتولیک کانادا، می گوید که این مجمع با پدر روحانی پاپ فرانسیس در این باره در حال مذاکره و گفت وگو است و اگرچه پاپ فرانسیس ظلم رفته بر مردمان بومی و نقش کلیسای کاتولیک در این اتفاق را قبول دارد، اما می گوید که احساس می کند نیازی نیست تا به طور شخصی از مردمان بومی کانادا معذرت خواهی کند! اما اسقف های کانادایی را تشویق می کند تا همچنان با مردم بومی در ارتباط باشند و سعی کنند تا به هرطریقی به این آَشتی ملی کمک کنند.

یکی از رهبران مردمان بومی در کانادا می گوید معذرت خواهی رسمی پاپ فرانسیس می تواند کمک بسیار موثری در آرامش دادن به قربانیان باشد و در پروژه آشتی ملی نقش ایفا کند.

پاپ فرانسیس در سال ۲۰۱۵ از  بومیان آمریکا و نقش کلیسای کاتولیک در آزار و اذیت آنها  به طور رسمی معذرت خواهی کرد. مدارس Residential، با کمک دولت فدرال و نظارت کلیسای کاتولیک،  در بین سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۹۹۶ با هدف تلفیق بومیان با دیگر مردم در کانادا تاسیس شد. ۱۵۰,۰۰۰ کودک بومی در این مدارس توسط کشیش ها، راهبه ها و دیگر معلمان مورد اذیت و آزار جنسی، روحی، و جسمی قرار گرفتند و بسیاری در این مدارس و یا ضمن فرار از آنها کشته شدند.

در سال ۲۰۰۸ دولت کانادا از بومیان و بازماندگان این مدارس معذرت خواهی کرد و کمیته ی حقیقت و آشتی به هدف رسیدن به توافق نامه ای برای رسیدن به آشتی ملی مستقر شد.