نماینده ی حوزه ی ویلودیل در پارلمان کانادا، مارتا هال فیندلی بار دیگر از همین حوزه نامزد انتخابات است. به همین دلیل به همت سعید طاهری و…


شماره ۱۱۹۷ ـ ۲  اکتبر ۲۰۰۸


 
دکتر رضا مریدی

شهروند: نماینده ی حوزه ی ویلودیل در پارلمان کانادا، مارتا هال فیندلی بار دیگر از همین حوزه نامزد انتخابات است. به همین دلیل به همت سعید طاهری و دوستان او گردهمایی در منزل خانواده ی طاهری برگزار شد که جمع قابل توجهی از ایرانیان در آن حضور داشتند.


 

شنبه ۲۷ سپتامبر از ساعت ۶ تا ۸ و نیم شب ایرانیانی که غالبا از اعضا و هواداران حزب لیبرال بودند با خانم فیندلی دیدار و گفت و گو کردند. دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان انتاریو نیز در میان جمع بود.

 


 

ابتدا احسان طاهری مشکلات ایرانیان را در ارتباط با ویزا و چگونگی برخورد سفارت کانادا در تهران و سختی گیریهای بسیار دولت در زمینه ی انتقال پول ایرانیان را مطرح کرد، و ضمن نگاهی به زندگی و کوشش های سیاسی و اجتماعی مارتا فیندلی از او خواست به این امور که از اهم خواسته های ایرانیان است در پارلمان آینده توجه کند. مارتا هال فیندلی

 

خانم فیندلی نیز ضمن تشکر از خانواده ی طاهری و دیگر کسانی که عامل این گردهمایی بودند، گفت مشکلات مربوط به ویزای ایرانیان و نقل و انتقال پول ناشی از دولت محافظه کار آقای هارپر و سیاستهای نادرست این دولت نسبت به اقوام مختلف منجمله ایرانیان است.

دکتر مریدی ضمن توضیح اینکه مشکل ویزای ایرانیان به دوران قتل زنده یاد زهرا کاظمی برمیگردد، گفت، در رابطه با اعتراض ایرانیان، آن زمان که به دوران نخست وزیری پل مارتین برمی گردد، واکنش دولت لیبرال کاملا متفاوت بود با آنچه هم اکنون توسط دولت محافظه کار انجام می شود.

 

او گفت، در آن زمان ما به عنوان شهروندان عادی به این موضوع اعتراض داشتیم و دولت به حرف ما گوش می کرد. اما حالا من به عنوان نماینده مجلس استان انتاریو چندین ماه است که می خواهم از وزیر مهاجرت وقت بگیرم تا این موضوع را با او در میان بگذارم، اما به من نماینده مجلس وقت داده نمگردهمایی با خانم مارتا هال فیندلیی شود.

 

مراسم دیدار و گفت و گو با خانم مارتا فیندلی ضمن پذیرایی از حاضران و گفت و گوهای ایرانیان با ایشان حدود ساعت ۹ شب پایان یافت.