شهروند ـ علی شریفیان: روز سه شنبه یک تیم ۱۸ نفره از جراحان موفق شدند برای نخستین بار دستی را به زنی ۴۹ که چند سال پیش دستش را در تصادف از دست داده بود، پیوند بزنند.

این تیم حدود دو سال مقدمات انجام این عمل را فراهم کرده بودند. عمل جراحی ۱۴ ساعت به طول انجامید. دکتر استیون مک کیب، سرجراحی که عمل زیر نظر او انجام شد به خبرنگاران گفت که حال بیمار خوب است و توان بخشی وی به زودی شروع می شود.

دکتر مک کیب خاطرنشان کرد بهبودی کامل بیمار حدود دو سال طول می کشد. او علت کندی بهبودی را سرعت هماهنگی اعصاب دست اهداء شده و بدن بیمار عنوان کرد. او همچنین گفت برای اینکه بدن بیمار دست پیوند زده شده را پس نزند باید تا آخر عمرش دارو بخورد.

دکتر مک کیب در سال ۱۹۹۹ که اولین بار این عمل در بیمارستانی به وسیله یک تیم جراحی در آمریکا انجام شد، عضو آن تیم جراحی بوده استhand-transplant.

انجام این عمل که خبر خوبی برای کسانی است که نیاز به پیوند دست دارند در بیمارستان Toronto Western Hospital  انجام شد. دکتر مک کیب در پایان سخنانش گفت اکنون با پیوندی که انجام شد می توانیم بگوییم این عمل در کانادا هم می تواند انجام بشود. تا کنون ۱۱۰ عمل مشابه در جهان به وسیله جراحان انجام شده است. مرحله اول کار آزمایشات خون و همینطور ملاحظاتی مانند همخوانی رنگ پوست دست پیوندی و اینگونه موارد است.