شهروند-  انجمن The Toronto Right to Life که یکی از گروه های مخالف انجام سقط جنین قانونی در کاناداست این روزها علیه دولت لیبرال جاستین ترودو طرح دعوی کرده است و قرار است به زودی دولت لیبرال را به دادگاه بکشاند. سخنگوی این انجمن می گوید که دلیل اصلی این شکایت این است که برای گرفتن وام برای شغل های تابستانی این انجمن و گروه های مانند آنها مجبورند که تعهد نامه ای را امضا کنند که قبل از هر چیز باید آزادی های فردی افراد را که یکی از آنها حق سقط جنین است به رسمیت بشناسند و این بند با خواسته های این انجمن ها و فعالیت هایشان منافات دارد.

در واقع به عقیده آنها دولت لیبرال با گرفتن این تعهد نامه به ارزش های دینی این انجمن ها بی توجهی می کند و به آنها وقعی نمی نهد. در سال ۲۰۱۶ چنین تعهد نامه ای وجود نداشت و این انجمن ها می توانستند وامی معادل ۱۰,۰۰۰ دلار برای ایجاد مشاغل تابستانی از دولت دریافت کنند، اما در سال ۲۰۱۷ روند دریافت این وام دچار مشکل شد و در نهایت به دلایلی نامعلوم درخواست آنها رد شد.

این انجمن و بسیاری دیگر از مخالفان سقط جنین قانونی می گویند که جاستین ترودو ارزش های مذهبی و انسانی را با قبول سقط جنین زیر پا می گذارد، اما این انجمن ها غافل از این نکته اند که آزادی های فردی در دنیای امروز و حق مالکیت بر بدن از مسایلی است که نمی توان تنها برای یک وام ۱۰,۰۰۰ دلاری آن را ندیده گرفت.