hospitals

شهروند- علی شریفیان:  براساس بررسی هایی که به وسیله یک موسسه مستقل بین المللی در مورد چند و چون و وضعیت بهداری و خدمات درمان و بهداشت ده کشور جهان انجام گرفته، کانادایی ها از نظر وقت انتظار برای دریافت خدمات مورد نیازشان در رده دهم، رده آخر قرار گرفته اند. در نظرسنجی که از شمار زیادی از مردم کانادا در شهرها و مناطق مختلف غیر شهری انجام گرفته، مردم در کل از سامان بهداری و خدمات درمان و بهداشت خود اعلام رضایت کرده اند اما اینکه باید برای دریافت بسیاری از خدمات مورد نیازشان انتظار بکشند، به شدت ناراضی هستند. حدود سی درصد کانادایی می گویند اخیرا مجبور شده اند برای درمان ناراحتی های معمولی و مشکلات سلامتی ساده خود به علت در دسترس نبودن پزشک خانوادگی شان به بخش امدادهای فوری بیمارستانها مراجعه کنند و در این بیمارستانها برای یک ناراحتی ساده ساعت ها به اجبار منتظر شده اند. وضعیت طولانی بودن مدت انتظار یکی از مشکلاتی است که سالها مطرح بوده و در شهرها و مناطق مختلف تقریبا به یک اندازه موجب ناخرسندی مردم کاناداست.