John-McCallum-H

شهروند: در پی اظهارات جان برد، وزیر امور خارجه کانادا در اتاق بازرگانی آمریکا که در آن از خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کرده بود، نامه های اعتراضی بسیاری به دفتر او ارسال شد که عمدتا از سوی ایرانیان سرشناس جامعه ی ایرانی ـ کانادایی بودند.

اما حالا آقای جان مک کالوم John McCallum نماینده مجلس کانادا از حوزه ی مارکهام ـ یونیون ویل، نامه ای به وزیر خارجه کانادا نوشته و در آن به این موضوع اشاره کرده است.

در این نامه که تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ را بر پیشانی دارد آمده است:

وزیر بِردِ عزیز،

در هفته های اخیر شنیدم که تعداد زیادی از کانادایی ها نگران تلاش های دولت برای تغییر نام خلیج فارس که نامی پذیرفته شده از سوی جامعه بین الملل است، هستند.

از سوی جامعه ی ایرانی ـ کانادایی مطلع شدم که شما اخیرا شروع به استفاده از اصطلاح “خلیج عربی” به جای “خلیج فارس” کرده اید. این نام پذیرفته شده ی بین المللی برای این منطقه نیست. شرکای ما، از جمله انگلستان و آمریکا، و سازمان ملل متحد پذیرفته اند که نام صحیح منطقه “خلیج فارس” است.

به نظر می رسد دپارتمان امور خارجه، توسعه و تجارت در مکاتباتش از نام “خلیج فارس” استفاده می کند. شما با دیپلمات هایمان هم همگام نیستید.

من مطمئن هستم شما به اهمیت استفاده از اسامی رسمی مناطق مختلف جهان از سوی دولت واقف هستید. این رویه ها نبایستی نادیده گرفته شود.

جناب وزیر، من باور دارم که شما متوجه نگرانی من، و مهمتر از آن، نگرانی جامعه ایرانی ـ کانادایی در کانادا هستید. از شما تقاضا دارم که در سخنرانی ها و دیگر ارتباطات آینده تان منحصراً از نام”خلیج فارس”  استفاده کنید.

از شما برای توجه به این موضوع سپاسگزارم.

با احترام