شهروند ـ دولت انتاریو از یک طرح سه ساله برای مبارزه با نژادپرستی در این استان پرده برداری کرد.  این طرح شامل مواردی نظیر تصویب قانون ضدنژادپرستی برای اولین بار در انتاریو، ۴۷ میلیون دلار بودجه برای جوانان سیاه پوست و همچنین جمع آوری داده های مبتنی برای نژاد می شود. این طرح باعث خواهد شد که نژادپرستی سیستماتیک که در نهادهای دولتی رواج دارد به مرور زمان از بین برود.

جمع آوری داده های مبتنی بر نژاد افراد در تمامی بخش های دولتی و ایجاد قوانین و برنامه های ضد نژادپرستانه، کمک به جوانان سیاه پوست و فهماندن این مطلب که زندگی آنها مانند بقیه اهمیت دارد از مهم ترین بخش های این برنامه ی سه ساله است.

دولت انتاریو با این اقدام نشان می دهد که کانادا از کاستی های گذشته در این زمینه ها درس گرفته است و درصدد جبران آن است. یکی از مواردی که در این برنامه مطرح شده است طرح مبارزه با اسلام هراسی است. این اولین بار است که مساله ای با عنوان نژادپرستی سیستماتیک در کانادا مطرح می شود و دولت مصمم شده است که آن را برطرف سازد.