Farhad-Farsadi-n

منابع اقتصادی در سراسر جهان کمیاب و گران هستند چه منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز و مس و طلا و روی باشند و چه منابع انسانی متخصص که در زمره سرمایه های کلان هر کشور به شمار می آیند. از این رو بایستی در حفظ و مراقبت از آنها بسیار کوشش کرد چرا که جایگزین کردن آنان بسیار هزینه بردار و زمان بر است.

از جانب دیگر مهمترین عاملی که در زندگی هر یک از ما نقش داشته و در اولویت قرار دارد فقط آب و نان و مسکن و مایحتاج اولیه زندگی نیست، بلکه از همه آنها مهمتر زمان است که اغلب ما آن را به صورت عاملی داده فرض کرده و متاسفانه قدرش را نمی دانیم.

اگر بخواهیم با خود بی رودربایستی باشیم بایستی عنوان کرد که اگر عمر نوح ندارید و قدرت تحملتان مثل ایوب نیست و از یک حمایت مالی بالایی چون گنج قارون بهره ای ندارید، حتما به عامل دیگری که بسیار ملموس و غیر اسطوره ای است متوسل شوید که آن چیزی جز مدیریت ریسک نیست. هر کسی با توجه به توان مالی می تواند از یک برنامه مدیریت ریسک برای حفاظت خود و خانواده اش بهره بجوید.

 

برنامه مدیریت ریسک شامل موارد ذیل است:

۱- حفظ منابع موجود: شناسایی منابعی که در پیرامون هر یک از ما موجود است و تهیه کردن لیستی از همه آنها اعم از دارایی های مالی و پولی- درآمد که از طریق منابع مختلفی به دست می آید از آن جمله حقوق، کارمزد، اجاره، بهره حاصله از سود سهام و اوراق قرضه و دارایی های منقول مثل خانه و ماشین و حفظ جان و سلامتی منابع انسانی که به هر طریقی ما را در تحصیل درآمد یاری می کنند.

۲- حفظ نام نیک خود و موسسه ای که از آن طریق درآمد داریم و تمدید و به روز کردن مدارک و پایان نامه های کاری و بیزینسی تا در زمان لازم امکان ارائه آن به مقامات مسئول وجود داشته باشد.

۳- کاهش احتمال تحقق خطر یا به عبارتی بررسی کلیه خطراتی که احتمال دارد

باعث زیان و ضرر شود و تهیه راه هایی که احتمال به وجود آمدن آن خطرات را کاهش دهد با استفاده از توصیه های احتیاطی- امنیتی و مراقبتی.

 ۴- جلوگیری از توسعه خسارت چنانچه کلیه اقدامات کاهش احتمال تحقق خطر

 موفقیت آمیز نبود و شاهد خسارتی بودیم اولین اقدام مبارزه برای جلوگیری از توسعه خسارت است تا از شدت بار مالی و جانی آن بکاهیم. این روش مهمترین اقدامی است که حتی به صورت وظیفه به عهده خریدار بیمه هم گذاشته شده است.

۵- اجتناب از ادعای غرامت توسط اشخاص ثالث: به هرطریقی که ممکن است

باید از صدمه به اشخاص ثالث بر حذر بود، زیرا قانون در اکثر موارد به نیابت از طرف ایشان خسارت وارده را از شما تامین می کند.

۶- حفظ و حراست از محیط زیست: اخیرا تمامی نگاه ها به حفظ محیط زیست است و برای متخلفان جرایم بسیار سنگینی پیش بینی شده است. اگر دارای بیزینس شخصی هستید بدانید که بیمه جامع تمام خطر این مورد را پوشش می دهد فقط بایستی برایش حق بیمه اضافی پرداخت کنید.

یک برنامه مدیریت ریسک مناسب از تحقق ریسک جلوگیری نمی کند، بلکه ضمن شناسایی خطرات مختلف به شما می گوید چه مقدار بایستی هزینه کنید تا در مقابل چه مقدار صرفه جویی نمایید و در زمان مشخص برنامه کنترل کیفیت مناسبی را به شما ارایه می کند. خرید بیمه یکی از راه هایی است که در مدیریت ریسک دیده می شود.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com