best-buy

شهروند علی شریفیان: مدیران فروشگاه بست بای که در کنار فیوچر شاپ از بزرگترین فروشگاه های فروش وسائل الکترونیکی است، هفته گذشته اعلام کردند به علت رقابت نزدیک در بازار خرید و فروش وسائل الکترونیکی و صرفه جویی در هزینه هایشان مجبور شده اند حدود ۹۵۰ نفر از کارکنان خود را در شعبه های مختلفشان در شهرهای گوناگون کانادا اخراج کنند. مدیران بست بای خاطرنشان کرده اند یکی از دیگر دلایل اخراج کارکنان سامان دادن دوباره بخش های فروش و خدمات بعد از فروش این فروشگاه است.