wynne

شهروند علی شریفیان: خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو روز جمعه پیش در مصاحبه با رادیو سی بی سی تورنتو از تصمیم دولتش در افزایش حداقل دستمزدها دفاع کرد و توضیح داد این افزایش برای کسی که در هفته ۴۰ ساعت کار می کند به معنی ۳۰ دلار افزایش درآمد است. دولت انتاریو هفته پیش حداقل دستمزدها را در این استان از ۱۰ دلار و ۲۵ سنت به ۱۱ دلار افزایش داد.

خانم وین خاطرنشان کرد در گذشته دولت ها با دستمزد مردم برخورد ایدئولوژیک داشته اند، اما ما قصد داریم در آینده  حداقل دستمزدها را در انتاریو در توازن با نرخ تورم افزایش دهیم.