pride-flag-at-city-hall

شهروند- علی شریفیان: روز هفتم فوریه با شروع مسابقات بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ شهرداری های شهرهای کانادا بدون استثناء در اعتراض به قوانینی که در فدراسیون روسیه علیه دگرباشان جنسی وضع و به اجرا درآمده است، تصمیم گرفتند پرچم رنگین کمانی که نماد اعتراض به این قوانین و جلوگیری مقامات روسی از شرکت ورزشکاران همجنس گرا در مسابقات است، به اهتزاز درآورند. از جمله بالای ساختمان شهرداری مونترال و ونکوور این پرچم برافراشته شده و قرار است تا پایان المپیک برافراشته باشد. در تورنتو همان روز نخست، راب فورد با این کار مخالفت کرد و گفت بگذارید روس ها هر کاری دلشان می خواهد بکنند و دستور داد پرچم رنگین کمان را پائین بیاورند. این اقدام ابتدا با مخالفت اعضای شورای شهر روبرو شد و پس از آن دامنه مخالفت با این اقدام راب فورد گسترده شده و شمار زیادی از مردم و همینطور سیاستمدران مخالفت خود را با کار شهردار تورنتو اعلام کردند. پس از دو سه روز کشمکش بالاخره پرچم رنگین کمان در شهرداری تورنتو هم بر افراشته شد.