baby

شهروند- علی شریفیان: روز شنبه نهم فوریه بالاخره پس از روزها و ساعت ها انتظار خانم روبی بنسون که بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، فرزندش را در بیمارستان ویکتوریای بریتیش کلمبیا به دنیا آورد. پزشکان کودک را با عمل سزارین به دنیا آوردند. خانم بنسون روز ۲۸ دسامبر دچار خونریزی مغزی شده بود و در مرکز مراقبت های ویژه  با کمک امکانات حمایتی به خاطر حاملگی اش، زنده نگه داشته شده بود. خانم روبی بنسون در بیست و دومین هفته حاملگی اش دچار خونریزی مغزی شده بود. دیلان بنسون، همسر خانم روبی بنسون روز یک شنبه خبر تولد پسرش را در وبسایتش منتشر کرد و همینطور خبر مرگ همسرش را هم به اطلاع همه رساند. گروه زیادی از مردم در مجموع مبلغ  ۱۴۴ هزار دلار برای برگزاری مراسم یادبود این مادر و بزرگ کردن یادگار وی از طریق وبسایت کمک مالی کرده اند.