شهروند- سازمان مالیات بر در آمد کانادا که به اختصار “سی آر آی” نامیده می شود بیش از ۱۰۰۰ کارمند خود را به دلیل عدم حفاظت از اطلاعات شخصی پرداخت کنندگان مالیات تنبیه می کند. بر اساس اعلام این سازمان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حدود ۵۵۰ مورد افشای اطلاعات شخصی و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۵۲۱ مورد افشای اطلاعات تایید شده است که تقریبا معادل روزانه یک مورد است.

سازمان CRA اعلام کرد که کارمندان خود را به دلیل این رسوایی و بسته به اهمیت موضوع به حالت تعلیق درآورده، توبیخ کرده و یا اخراج می کند. یکی دیگر از جرائمی که کارمندان این سازمان به دلیل آن مورد غضب قرار گرفته اند خدشه دار کردن اعتبار این سازمان به دلیل رفتارهای نامناسب در محل کار است، و مورد سوم مصرف مواد مخدر و کشیدن سیگار در محل کار می باشد.

اتحادیه ی کارمندان CRA می گوید که این سازمان در سالهای اخیر در برخورد با کارمندانش بسیار سخت گیرانه تر رفتار می کند. این سازمان حدود ۴۰,۰۰۰ کارمند دارد و کنترل رفتار این تعداد کارمند و حصول اطمینان از این که کارشان را درست انجام می دهند اصلا کار راحتی نیست.