حامد حدادی بازیکن پست سنتر تیم ملی بسکتبال ایران، با شرکت در جلسات تمرین تیم بسکتبال حرفه ای ممفیس گریزلیز، رسما فعالیت خود را در این تیم …


شماره ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹  اکتبر ۲۰۰۸


 


 حامد حدادی

حامد حدادی بازیکن پست سنتر تیم ملی بسکتبال ایران، با شرکت در جلسات تمرین تیم بسکتبال حرفه ای ممفیس گریزلیز، رسما فعالیت خود را در این تیم آغاز کرد.

این بازیکن که پس از المپیک پکن به تیم ممفیس پیوست در نهایت در روز ۳۰ اگوست و پس از رفع موانع قانونی ـ سیاسی موجود در راه پیوستن او به این تیم حاضر در لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا (NBA)، به عضویت این تیم در آمد.

از آنجا که حامد حدادی هنوز مسلط به زبان انگلیسی نیست، یکی از ایرانیان مقیم شهر ممفیس سمت مترجم او را به عهده گرفته است.

این بازیکن ۲۱۸ سانتی متری ایران در جریان المپیک پکن هم سطح بهترین مدافعان جهان ظاهر شد و نقشی کلیدی در عملکرد تیم ملی ایران ایفاء کرد.