مرگ بازیگر جوان هاکی از اهالی انتاریو یک حادثه غم انگیز بود و پلیس نیز ثابت کرد هیچ سوء قصد یا تعمدی در مرگ این جوان دخالت نداشته است.  


شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 


 

مرگ بازیگر جوان هاکی از اهالی انتاریو یک حادثه غم انگیز بود و پلیس نیز ثابت کرد هیچ سوء قصد یا تعمدی در مرگ این جوان دخالت نداشته است. کلاه دان ساندرسون در هنگام بازی از سر او می افتد  و او بر اثر برخورد سرش با زمین یخی بیهوش می شود. او به مدت سه هفته در بیمارستان همیلتون در حال اغما بستری بود. لیکن جمعه گذشته پس از سه هفته در همان بیمارستان جان سپرد.

بازجویان پلیس در باب مرگ این جوان تحقیق زیادی کردند. لیکن تمامی شواهد دال بر این موضوع است که ساندرون ، ۲۱ ساله، در بستن کلاه خود کمی اهمال کرده است. از قوانین اصلی در نوع پوشش بازیکنان هاکی لزوم استفاده از کلاه ایمنی است.