bishop-airport

شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه شهردار مترو تورنتو به مجری یک رادیو گفت قصد دارد از طرح گسترش فرودگاه جزیره تورنتوی « بیلی بیشاپ» پیش از نظر خواهی از مردم در شورای شهر با قاطعیت پشتیبانی کند.

راب فورد یادآور شد گسترش این فرودگاه و افزایش رفت آمد می تواند سالانه میلیون دلار به اقتصاد تورنتو کمک کند.

صبح روز دوشنبه نورم کلی، معاون شهرداری تورنتو که در حال بررسی طرح بیلی بیشاپ است به خبرنگاران گفت از نظر هزینه و منفعت امتیاز گسترش فرودگاه جزیره بر همگان روشن است اما این موضوع سبب نگرانی گروهی از ساکنان اطراف جزیره شده و برای من این نگرانی ها جدی است.

میزان حمل و نقل مسافر از این فرودگاه از ۲۶ هزار نفر در سال ۲۰۰۶ به دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است. در حال حاضر از ساعت ۱۱ شب تا ۶ و ۴۵ دقیقه صبح پرواز هواپیماها و ایجاد سروصدا ممنوع است.

برای افزایش رفت و آمد مسافران و امکان پرواز هواپیماهای جت باید پهنای باندهای این فرودگاه و تعداد باندها افزایش یابند.

سی تی وی در یک نظرسنجی در باره این طرح پرسیده : آیا به نظر شما هواپیماهای جت باید از این فرودگاه پرواز کنند؟ ۱۰۱۸ نفر، ۶۱ درصد موافق این موضوع و ۶۴۵ نفر، ۳۹ درصد مخالف پرواز جت ها از این فرودگاه بوده اند.