شهروند ـ نوروز در کبک نیز به رسمیت شناخته شد.

در مجلس ملی کبک که امیر خدیر نماینده ی ایرانی تبار از حزب همبستگی در آن حضور دارد، روز سه شنبه لایحه ای تصویب شد که طی آن جشن اول بهار، جشنی که ریشه در ایران، افغانستان، آذربایجان، کردستان و تاجیکستان دارد و همچنین بهائیان جهان آن را به جشن می نشینند، در کبک به عنوان نوروز شناخته شد.

دکتر خدیر در یادداشتی به شهروند از همه ی انجمن ها و افرادی که در طی سالیان متمادی با تهیه پتیشن از این امر پشتیبانی کرده اند از جمله: خانم ها خجسته قاسملو، آرزو تحویلداری، الهه شکرائی و فریده هراتی و همچنین خانه ی ایران، خانه ی کتاب و انجمن فارسی زبانان کبک، قدردانی کرده است.

سازمانده ی جشن نوروز مونترال خانه ی ایران در مونترال بود که با همکاری نماینده ان دی پی پارلمان خانم , Hélène Laverdière و شهردار مونترال آقای دنی کودر روز ۱۹ مارس با موفقیت و با حضور صدها تن از ایرانیان و غیرایرانیان ساکن مونترال برگزار شد.

montreal-nowruz-8
montreal-nowruz-7
montreal-nowruz-6
montreal-nowruz-5
montreal-nowruz-4
montreal-nowruz-3
montreal-nowruz-2
montreal-nowruz-1